Page content

Wat is Candida?

 

Mijn naam is Kaj de Vries, ik ben geen arts maar een ervaringsdeskundige. Na vele jaren gezondheidsproblemen en vele ‘labels’ te hebben gehad binnen de reguliere geneeskunde waaronder: Fibromyalgie, kinder reuma en Chronische vermoeidheid syndroom was ik het zat. Ik kwam er achter dat er een schimmel ‘Candida’ aan de basis staat van enorm veel ziektebeelden. Na mezelf te hebben geholpen met alle kennis die ik had vergaard besloot ik hier mensen mee te gaan helpen via deze website. Jaren later ben ik begonnen met een eigen praktijk herstartjegezondheid.nl waar ik al vele mensen heb geholpen met veel meer dan alleen Candida gerelateerde problemen. Feit is dat alle Candida gerelateerde problemen erg goed behandelbaar zijn maar helaas niet binnen de reguliere geneeskunde die ontkent dat Candida te maken kan hebben met chronische klachten omdat ze dit simpelweg niet tijdens de medische opleiding hebben geleerd. Wil je meer weten, kijk de film en download mijn gratis e-book. Op deze site en in het boek staat ook een zelf-test. Het e-book is te downloaden boven aan deze website. Veel sneller en makkelijker resultaat is mogelijk als je met mij gaat werken met de laser fotonen therapie van herstartjegezondheid.nl

Candida een nieuw fenomeen? Er zijn al meer dan 50 boeken over geschreven in de afgelopen 20 jaar. Dit door vele specialisten wereldwijd die proberen het Candida probleem aan het licht te brengen. Ik ben de persoon die de puzzelstukjes van vele specialisten, wetenschappers en artsen wereldwijd begrijpelijk bij elkaar heeft weten te leggen. Een aantal goede boeken: Kanker is een SchimmelVechten met gerechten tegen CandidaCandida informatie boekjeThe Candida Cure - Het Candida totaal plan

Candida is de door de farmaceutische industrie meest genegeerde bron van ziekte. Het is een gist die al duizenden jaren bij zo goed als alle mensen en dieren in de darm voorkomt en na onze dood muteert naar een schimmel. Candida draagt na het overlijden bij aan een versnelde ontbinding van het lichaam. Candida kan volgens de medische literatuur dus geen kwaad zolang je nog in leven bent, echter door een snel stijgend aantal factoren muteert deze gist al naar een schimmel terwijl wij nog in leven zijn. Met het gevolg dat Candida de laatste 30 jaar uitgegroeid is tot doodsoorzaak nummer één. Candida is de werkelijke oorzaak van onder andere: Chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, ADD/ADHD, Endometriose, MS, lekkende darm syndroom, spastische darm/prikkelbare darm syndroom, reuma en kanker. Kanker? Ja, want wat blijkt: de reden waarom het lichaam over gaat tot vorming van tumoren is helemaal geen groot mysterie met duizenden verschillende oorzaken maar slechts één: Candida. Alle tot op heden bekende verantwoordelijke factoren voor kanker zoals alcohol, roken, synthetische stoffen, slecht dieet, vaccinaties en medicatie, straling van UMTS/GSM, pesticiden en stress hebben dan ook stuk voor stuk een overeenkomend opmerkelijke gevolg: het wakkert een chronische Candida infectie aan (straks meer over dit Fenomeen). Miljoenen Nederlanders lopen op dit moment rond met een sluipmoordenaar en hebben geen enkel benul dat het bestaat. Want de medische industrie weet onze aandacht handig af te leiden van de werkelijkheid, door bijvoorbeeld angst te zaaien over virale en bacteriële infectieziekten. Terwijl slechts 1,37% van de mensen hieraan overlijdt. Tel hier alle verkeersdoden en moord/zelfmoord slachtoffers bij op, dan nog kom je niet over de 3,5%. Een giller in vergelijking met het percentage van 50% van de sterfgevallen waarin Candida een hoofdrol speelt.

Chronische ziekten met Candida aan de basis zijn de melkkoe van de farmaceutische industrie en deze ontkent dan ook in alle toonaarden dat een Candida infectie bij ”gezonde” mensen die geen aids of kanker hebben kan voorkomen, zo hebben ze het geleerd, kun je hun ook niet kwalijk nemen. Feit is. zo goed als iedereen draagt de onschuldige Candida gist bij zich en zeker 20% de gemuteerde Candida schimmel. Deze pathogeen (ziekmaker) is bijzonder efficiënt en ver geëvolueerd. Zo wordt de Candida zowel als gist en als schimmel onontkoombaar van moeder op kind overgebracht. De Candida kan in zijn meest voorkomende natuurlijke vorm, als gist, op zich weinig kwaad. De Candida gisten worden onder controle gehouden door goedaardige darmbacteriën en blijven daarom onder normale omstandigheden binnen de darm.

Echter ten gevolge van diverse factoren kan de natuurlijke balans in de darmen verstoord raken en zal Candida zijn kans grijpen. De belangrijkste factoren zijn: overmatige suiker consumptie in combinatie met medicatiegebruik als antibiotica, maagzuurremmers en de anticonceptiepil, tevens elektromagnetische straling, virale (griep en pfeiffer) en bacteriële infecties (bv. Lyme). Candida zal dan muteren naar een schimmel die vervolgens door de darmwand heen groeit. Dan komt hij in de bloedbaan terecht waar hij absoluut niet hoort en waar Candida de bron zal zijn van vele verschillende, bekende maar tot op heden door de reguliere geneeskunde onverklaarbare ziektebeelden.
Omdat het immuunsysteem zo goed als altijd faalt om deze infectie onder controle te krijgen spreken we over een Chronische Candida infectie. Er ontstaat door de jaren heen een breed scala aan uiteenlopende maar herkenbare klachten, waarvan chronische vermoeidheid een onvermijdelijk onderdeel is. Vaak worden deze klachten genegeerd en ontstaat het idee dat het ‘normaal’ is met deze klachten te leven.

schimmel lichamMaar ook uitwendig kunnen klachten ontstaan, die niet direct in verband worden gebracht met Candida, zoals acne, zwemmerseczeem en schimmelnagels. Indien deze klachten op korte termijn weer over gaan is dat geen probleem, kan iedereen wel eens overkomen. Het immuunsysteem lost deze schimmel infecties bij een gezond persoon binnen niet al te lange tijd weer op. Blijf je echter maanden last houden hiervan, dan moet je deze symptomen niet negeren. Als ze constant blijven terugkomen is dit altijd het gevolg van een inwendig infectie van Candida.

Candida is in staat om meer dan 50 verschillende signaalstoffen te produceren waarmee hij hormonale processen binnen ons lichaam kan beïnvloeden. Onderschat de status van evolutie van deze schimmel niet! De meest bekende is het vermogen onze suiker spiegel te manipuleren zodat we meer zin in suiker en koolhydraten krijgen.

Deze signaalstoffen kunnen samen met giftige stoffen uit de voeding die normaal gesproken niet worden opgenomen, zoals geur-, kleur- en smaakstoffen (e-nummers) de hersenen bereiken, waar ze onze neurotransmitters prikkelen, waardoor ziektebeelden als depressie, ADD, ADHD en autisme kunnen ontstaan. Dit zijn in wezen geen ‘ziekten’ maar symptomen van een onderliggend probleem: Candida en de door Candida veroorzaakte lekkende darm. Tevens scheidt Candida een sterk verzurende giftige alcoholachtige stof uit, genaamd Acetaldehyde.

Acetaldehyde werkt onder andere bacteriedodend, het is de enige verdediging die Candida heeft tegen de goedaardige darmbacteriën. Het zijn natuurlijke vijanden. De acetaldehyde blijft bij een gezond persoon binnen de darmen maar Candida blijft deze stof vormen ook buiten de darmen. Acetaldehyde is tevens een afbraak product van ethanol, beter bekend als ‘alcohol’ en verantwoordelijk voor de symptomen van een kater, zoals hoofdpijn, duizeligheid, lusteloosheid, pijnlijke of vermoeide spieren, overgevoeligheid voor externe prikkels en vermoeidheid. Deze zijn vanwege de acetaldehyde die de Candida uitscheidt dan ook allemaal klachten van een Candida infectie.

Image6

Eenmaal in de bloedbaan is het de taak van het immuun systeem en de witte bloedcellen om de Candida op te ruimen. De Candida leeft van glucose (suiker). Ons westerse voedingspatroon zit vol met suikers en koolhydraten die door het lichaam worden omgezet in glucose. Hierdoor groeit de Candida snel en is hij vaak op korte termijn te sterk voor het immuunsysteem. Er ontstaat nu een chronisch gezondheidsprobleem dat niet vanzelf over gaat en uiteindelijk via vele schakels op lange maar soms ook op korte termijn fatale gevolgen kan hebben. Als de persoon geen actie onderneemt zal hij alleen maar zieker worden. In tegenstelling tot bacteriële infecties is de Candida schimmel/gist net zoals bepaalde virussen enorm slim en ver geëvolueerd. Wetenschappers beginnen pas recentelijk een tipje van de sluier op te lichten over hoe geavanceerd virussen en schimmels werken, en hier de voor en nadelen van in te zien.
Hoe het generatie op generatie kan worden overgedragen zonder dat de gastheer komt te overlijden. Candida leeft al duizenden generaties bij mens en dier in de darmflora.

Zolang de balans in de darmen niet verstoord wordt, maakt het ons niet ziek. Het is niet het doel van de Candida gist om zijn gastheer te doden, maar door bepaalde omstandigheden zoals veranderingen in de zuurgraad en het suikergehalte van het bloed zal deze gist geactiveerd worden en muteren naar een schimmel. Hierdoor verandert Candida in een voor het immuunsysteem zo goed als oncontroleerbare ziekmaker. Als Candida de kans krijgt om te muteren naar een schimmel om vervolgens door de darmen heen te groeien dan zal hij dit doen. Candida zal in de bloedbaan terecht komen en zich gaan nestelen in onze organen. Hier kan hij voor een dermate erge overgroei in het lichaam zorgen dat door het immuunsysteem de noodtoestand wordt uitgeroepen. Het lichaam zal zijn laatste redmiddel inzetten om de lokale infecties onder controle te krijgen. Er worden cellen gevormd rondom te schimmelinfecties om zo te proberen de infectie in de sluiten. Indien dit niet werkt zullen deze cellen constant worden geprikkeld en getriggerd om zichzelf te blijven delen. Met als gevolg een ongecontroleerde celdeling, dit is wat men een ‘tumor’ noemt.

Dit hoeft niet per definitie iets negatiefs te zijn. Het begint altijd met een ‘goedaardige tumor’. En in de meeste gevallen is deze methode van het lichaam doeltreffend om de Candida overgroei in het betreffende weefsel onder controle te krijgen en zullen de goedaardige tumorcellen na het afsterven van de Candida weer oplossen. Er is meer dan voldoende onderzoek beschikbaar wat indiceert dat de meeste mensen tientallen zo niet honderden tumoren ontwikkelen die zichzelf weer oplossen. MAAR: doordat de Candida zich steeds agressiever tegen deze tumorvorming zal gaan gedragen zullen ook de tumorcellen hier weer op reageren, totdat het lichaam zogenaamd ‘doorslaat in het delen van tumorcellen’.

kanker is een schimmel candida albibans tumor

Deze tumorcellen rondom de Candida infectie gaan zich vervolgens onbeheerst vermenigvuldigen en we spreken dan over een kwaadaardige tumor. Echter dit is niet waar, indien de Candida middels andere manieren zal worden gedood zullen de cellen onmiddellijk stoppen met delen en zal de tumor beginnen te slinken en uiteindelijk weer volledig oplossen. Dat ongecontroleerde celdeling de oorzaak is van kanker is binnen de reguliere geneeskunde een bekend probleem, maar waarom het lichaam dit doet is volgens hen één groot ‘mysterie’. Wel weten we dat deze op hol geslagen (Candida Killer) kankercellen ook op andere plekken in het lichaam terechtkomen, waar ze de Candida zullen aantreffen en zich ook daar ongecontroleerd gaan vermenigvuldigen en zo voor secundaire tumoren zorgen. Men spreekt dan van uitzaaiingen.

De tijdsduur tussen het ontstaan van het eerste stadium van infectie het doorbreken van de darmwand het ontwikkelen van een langdurig ziektebeeld tot uiteindelijk de mogelijke vorming van kankertumoren verschilt sterk per persoon. Want of en wanneer het lichaam dit uiteindelijk doet is afhankelijk van vele factoren. Bij de een kan dit een paar jaar zijn, bij de ander vele tientallen jaren of hij/zij sterft voordat dit plaatsvindt aan een andere doodsoorzaak. Of deze ontwikkeling zal optreden wordt bepaald door hoe het immuunsysteem reageert op de Candida infectie. Andere immuun verstorende invloeden kunnen sterk bijdragen aan de invloed van de Candida infectie op het lichaam en het gedrag van het immuunsysteem in het algemeen. Je hoeft maar te kijken naar alle factoren die door de wetenschap inmiddels al in verband gebracht zijn met kanker, ook al is er tot op heden geen verklaring vanuit de reguliere geneeskunde waarom deze factoren daadwerkelijk kanker veroorzaken. Er is alleen bekend dat ze het doen. Denk aan resten van pesticiden en chemische toevoegingen in ons voedsel, straling zoals gsm en Wi-Fi, hulpstoffen uit vaccinaties, drank, roken, drugs enz.

Besef dus heel goed dat het niet deze stoffen op zich zijn die Kanker veroorzaken, maar dat Candida aan de basis staat van eerder genoemde ziektebeelden en uiteindelijk elk type kanker. Besef dat ‘kanker veroorzakende factoren’ niet zelf kanker veroorzaken. Dit is ook nooit bewezen, bepaalde factoren worden in verband gebracht met het ontstaan van kanker maar OF en hoe ze dan daadwerkelijk kanker veroorzaken is voor de medische wetenschap nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ze het immuunsysteem verzwakken of in gedrag beïnvloeden en bijdragen aan de vorming van kankercellen. Voor een meer technische uitleg in beroepsmatige taal, die per type tumor specifiek ingaat op waarom Candida altijd aan de basis staat van die specifieke soort tumor, kan ik het boek ‘Kanker is een schimmel’ aanraden van de Italiaanse Arts en oncoloog Dr. Tullio Simoncini. Een oncoloog die tumoren behandelt door een oplossing met ontzurend natriumbicarbonaat rechtstreeks in de tumoren te injecteren of in de slagaders die naar het orgaan met tumoren leiden en in het geval van bloed- of botkanker de patiënt voor een paar weken aan een infuus zet.

boek-kanker-schimmelDit alles zonder dat hierbij een operatie of bestraling nodig is. Een behandeling die volgens hem, indien dagelijks uitgevoerd, in 90% van de gevallen de kankertumoren binnen vijf dagen laat slinken en binnen enkele weken volledig laat verdwijnen. Nee dit is geen wondermiddel. Dit is met natriumbicarbonaat, ook wel bekend als bakzout. En er valt ook niet veel aan te verdienen want het middel is vrij verkrijgbaar, wat resulteert in een kankerbehandeling die in totaal slechts 60 cent kost. Zet dit maar eens tegenover de 12.000 euro die een twee daagse Chemo kuur kost voor de zorg verzekeraars (lees bevolking) en die behandeling krijg je vaak twee tot drie keer. Het feit dat één op de drie mensen vroeg of laat met kanker te maken krijgt is verschrikkelijk maar kan voor anderen ook enorm lucratief zijn.

Statistieken die aantonen dat maar 2.1% van de patiënten de behandelingen overleeft worden weggemoffeld. Niet gek ook, want zou jij een behandeling accepteren als je een informatiefolder krijgt waarin groot staat vermeldt: de beste kanker remedie 2.1% van de mensen overleeft de eerste 5 jaar, of ga je dan verder kijken? Miljarden euro’s worden jaarlijks geïnvesteerd in het in stand houden van de farmaceutische industrie. Onderzoeken worden gefinancierd die aantonen wat allemaal wel niet kanker kan veroorzaken, om zo de spotlights van de werkelijke oorzaak af te houden, die natuurlijk al lang bekend is. Denk je nou echt dat de moderne wetenschap zijn briljante bevindingen zoals Nano robots niet veel groter dan een bloedcel Kanker niet kan ontcijferen?. Ze kunnen virussen genetisch aanpassen en gewenste eigenschappen toevoegen en wegnemen. De wetenschap is heel ver ontwikkeld, ze weten werkelijk alles, maar dan ook alles, tot op atomisch klein nano-niveau te doorgronden. Denk jij dat de wetenschap werkelijk zo dom is dat ze niet kunnen begrijpen hoe en waarom kankertumoren ontstaan? Dat ze echt geen idee hebben wat de bron is van onder andere het chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en reuma? Dan is het hoog tijd dat je ontwaakt! In werkelijkheid komt het bijna altijd neer op een ongezond dieet vol koolhydraten en suikers, die de perfecte voedingsbodem vormen voor Candida en tevens het immuunsysteem verzwakken. Velen bekend, maar soms zo verdraaid gepropageerd, dat zelfs alternatieve artsen er in trappen.

chemische vitamine

Chemische namaak vitaminen worden verkocht alsof het natuurlijke vitaminen zijn. Onnatuurlijke vitaminen belemmeren de opname van natuurlijke echte levende vitaminen en worden op grote schaal door onze voeding vermengd. Vaak verborgen als e-nummers, maar ook wel open en bloot gepromoot op de verpakking als zijnde ‘gezond’, want wie twijfelt er nou aan toegevoegde vitaminen, dat kan toch niet anders dan goed zijn! Al met al zijn er een boel dingen vandaag de dag die een Candida infectie kunnen triggeren, maar slechts één die hem in stand kan houden en dat is glucose. Dit is de vorm van suiker die door het lichaam wordt omgezet uit onder andere fruit en kristalsuikers, maar ook uit koolhydraatrijk voedsel zoals brood, pasta, aardappelen en rijst. Ja, je leest het goed, eigenlijk alles wat we de afgelopen 100 jaar ‘normaal’ zijn gaan vinden om te eten. Niet toevallig dat het aantal diabetes- en kankerpatiënten de afgelopen 100 jaar ook enorm is toegenomen.

lyme-disease-antibiotic-dangers-pillmanDe grootste trigger voor een chronische Candida infectie is denk ik toch wel medicatie die de darmflora consequent op langere termijn verstoord, zoals maagzuurremmers, antibiotica uit vlees en gekweekte vis, de anticonceptie pil, corticosteroïden en het allerergste wat je voor jouw darmflora kunt doen is: een breedspectrum antibiotica kuur. Andere factoren die Candida kunnen veroorzaken zijn virusinfecties zoals griep. Met name het Epstein Barr virus (ziekte van Pfeiffer) waar in Nederland 80% van de volwassenen mee is besmet is en 30% van de mensen meerdere weken ziek van is geweest, is een bekende trigger van een Candida infectie. Deze en andere virusinfecties kunnen namelijk de darmflora dermate ontregelen en het immuunsysteem zodanig tijdelijk verzwakken dat Candida de kans krijgt om vanuit een relatief onschuldige gistvorm te muteren naar een agressieve schimmel. Iets wat hij normaal pas doet na het overlijden van zijn gastheer. En dan… zit je met de gebakken peren.

Mensen gaan naar de huisarts en die stuurt ze na lang aandringen van de patiënt naar de specialist maar zelfs deze kan niet helpen. Zij werken volgens vaste protocollen en volgens hen kan Candida bij gezonde personen niet buiten de darm in de bloedbaan overleven. Volgens hen komt dit alleen voor bij mensen met ernstige immuun verstorende aandoeningen zoals HIV en kanker. Wat bevestigd wordt door recent onderzoek dat aantoont dat 80 tot 95% (verschilt per onderzoek) van de mensen met kanker, candidaschimmel in het bloed heeft. De reguliere geneeskunde beweert dat Candida niet de bron is van ziekte, maar een gevolg ervan, je komt bij hun hiermee geen stap verder. Onverklaarbare vermoeidheid wordt door hen geduid als het ‘chronisch vermoeidheidssyndroom’; onverklaarbare darmklachten als ‘spastische darmsyndroom’; onverklaarbaar hyperactief gedrag als ‘ADHD’ of zoals het in Nederland officieel heet: ‘aandacht tekorthyperactiviteitsstoornis’. De signaalstoffen van Candida en giftige stoffen uit onze voeding die door een lekkende darm in de bloedbaan terechtkomen, verstoren de werking van neurotransmitters in onze hersenen, wat leidt tot concentratie stoornissen of afwijkend hyperactief gedrag.

Tegenwoordig is iedereen ‘ziek’

We hebben allemaal wel wat, maar de werkelijke oorzaken van al deze zogenaamde ziekten en syndromen zijn ‘onbekend’. Wie bereid is zijn ogen te openen, beseft dat het niet vreemd is dat planten, dieren en mensen massaal ziek worden. Onze planten worden ziek en kwetsbaar door uitgeputte landbouwgronden en worden met kunstmest en pesticiden overeind gehouden. Vervolgens worden onze dieren kwetsbaar door het gebrek aan nutriënten en moeten ze met ladingen nep vitaminen en preventieve antibiotica op de been worden gehouden om de slacht te kunnen halen. Vervolgens eten wij deze vitaminearme groenten vol pesticiden en vlees van zieke dieren vol antibiotica. Candida grijpt zijn kans en wij worden ziek. We krijgen te maken met chronische klachten zonder duidelijke oorzaak en één van de drie mensen in onze samenleving sterft uiteindelijk aan het uiterste gevolg van Candida: kanker.

Ik stond laatst bij de bakker en vroeg waarom alle bakkers nu opeens speltbrood verkopen. Het antwoord was dat meer en meer mensen intolerant worden voor de gluten uit tarwe en dat in spelt minder gluten zit. Dus dan gaan ze dat maar eten, maar dat is natuurlijk dweilen met de kraan open. Op die manier blijf je doorwerken aan het opbouwen van glutenintolerantie. En dat is normaal!? Mensen weten helaas niet beter, ze begrijpen niet wat een intolerantie nou eigenlijk is, en dat Candida hier een oorzaak of gevolg van kan zijn. Mensen staan in het algemeen niet stil bij de gevolgen op de langere termijn, omdat ze dom gehouden worden door de voeding- en farmaceutische industrieën. Want patenteerbare synthetische vitamines, E-nummers, pesticiden en kunstmest zijn BIG BUSINESS! Chronisch zieke mensen die tot hun dood aan de symptoom bestrijdende medicaties zitten, die hen never nooit ‘beter’ zullen maken, zijn BIG BUSINESS! Draadloze communicatie zoals smartphones en draadloos WI-FI internet met hun abonnementen en bijbehorende technologieën, die ons beetje bij beetje ziek maken, zijn BIG BUSINESS.

euro

Zo kan ik wel even door gaan, want mensen hebben blijkbaar massaal oogkleppen op! We willen geloven in de goede intenties van de mensen achter al deze grote industrieën. We gaan ervan uit dat ze het allemaal ‘voor ons’ doen en totaal geen eigenbelang hebben in het verhaal en we bagatelliseren zaken die de negatieve kanten van hun technologieën aantonen. Deze industrieën overtuigen overheden van de veiligheid van hun producten, denk aan het aantal E-nummers wat de afgelopen 20 jaar exponentieel is gestegen in onze voeding, waarvan zeker de helft van deze E-nummers laboratorium ratten aantoonbaar op één of andere manier ziek maakt. Geen ambtenaar die hier naar kraait. We gaan er massaal vanuit dat overheden ons behoeden tegen alles wat gevaarlijk is en alles voor ons regelt, ook al is in het verleden meerdere malen gebleken dat dit niet zo is. (denk aan asbest, DES dochters enz). We zijn lui geworden en worden in slaap gesust met domme spelletjes op onze mobieltjes en inhoudsloze entertainment programma’s op TV. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof in de goede eigenschappen van de mens, maar besef dat de laatste duizend jaar slechts één eigenschap een allesoverheersende invloed heeft gehad op de shit waar we nu dagelijks onder te lijden hebben, namelijk de onstilbare machtsdrift van de elite. Geld is macht, het is dan ook niet verwonderlijk dat de wereld van grote industrieën niet draait om het welzijn van ons of onze planeet, maar om geld. Het is ook niet verwonderlijk dat 95% van al het geld op de wereld in handen is van slechts 5% van de mensen en dat de rijkste 50 mensen ter wereld meer geld bij elkaar hebben dan de rest van de wereld, inclusief wat alle overheden aan schuld hebben. Als jij liever jouw hoofd in het zand wilt steken dan je hier druk over maken, prima, dat is dan jouw keus, maar besef dat je dan in een sprookje leeft waar ook jij vroeg of laat enorm ziek zal worden en blijven van de gevolgen van hetgeen waar jij je ogen voor sluit. Want vroeg of laat zal Candida dan ook bij jou zijn kans grijpen. Het begint met milde, vage, maar typerende klachten. Daarmee ga je naar de huisarts, die schrijft jou wat symptoombestrijding voor die Candida en de bijbehorende symptomen verergert. Geen probleem, dan gaat de dosis gewoon omhoog of krijg je er nog wat andere pillen bij en zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.

En niemand gaat deze VOOR JOU doorbreken. Dat kan alleen jij doen, want de wereld is in slaap gesust en de grote bedrijven achter het wereldtournee hebben de touwtjes in handen. Mijn gratis e-book ‘Het Candida totaal plan’ is dan ook veel meer dan enkel een dieet om tijdelijk, zeg een paar maanden of jaren, van Candida af te raken. Want ben jij van plan om nog slechts een paar jaar te leven? Ik niet, ik ben 26 jaar oud en sta aan het begin van mijn leven en wil minimaal 100 jaar worden en ik hoop jij ook. Maar besef wel dat als je niet begrijpt wat Candida is en wat je er tegen kunt doen, deze leeftijd behalen onmogelijk zal zijn. Stop met lui zijn, ontwaak, onderneem actie. Geld is macht. Kennis is macht!

Het aantal factoren wat Candida veroorzaakt en in stand houdt is niet met een pilletje op te lossen. Het probleem zit hem in onze lifestyle, in dat wat we met zijn allen gewend zijn te consumeren. In straling waar we onszelf dagelijks aan blootstellen zonder ons ook maar één seconde af te vragen wat de werkelijke gevolgen hiervan zijn, zoals het verzwakt raken van gezonde cellen en weefsels waardoor bacteriële infecties zoals Lyme (nog zo’n onderschat probleem waar zeker 10% van de bevolking mee rondloopt) en schimmelinfecties zoals Candida makkelijker floreren. Ook is geconstateerd dat schimmels tot 600x meer toxines, hun natuurlijke vorm van afweer, produceren onder belasting van alledaagse straling. Dit omdat ze straling als een bedreiging signaleren (en terecht). Dat is niet het enige probleem, je hebt ook nog het fenomeen ‘elektrostress’. Omdat straling ongemerkt in ons lichaam een stress reactie teweegbrengt maken we meer van het sterk verzurende hormoon cortisol aan. En een zuur lichaam is ideaal voor… Candida! Straling van gsm/wi-fi/dect draagt dus direct en indirect in ons lichaam bij aan de vorming van Candida, giftige stoffen gevormd door Candida en instandhouding van Candida.

wirelessinternet
Het is niet voor niets dat bijna alle mensen die ik behandel met Candida aangeven op te knappen alleen al door zich bewust minder bloot te stellen aan straling. Straling heeft volgens onderzoek al een nadelig effect op gezonde mensen, en als je een Candida infectie hebt werkt het extra hard in het nadeel van jouw gezondheid. Het is zelfs zo dat wanneer mensen die ik behandel niet opknappen terwijl zij zich wel aan hun voedingsvoorschriften en supplementen houden, straling meestal de reden blijkt te zijn. Ze weigeren hun stralingsbelasting te verlagen, omdat ze geloven dat het onmogelijk kwaad zou kunnen omdat de overheid er anders wel wat tegen zou doen. Tja, in dat geval kan ook ik ze niet verder helpen en dat klinkt misschien lullig, dat snap ik, maar mensen kunnen heel koppig zijn, ze zijn dan gewoon nog niet klaar om echt te doen wat nodig is om beter te worden. De dingen zijn niet altijd zoals ze lijken in deze wereld en mensen geloven nog al te vaak in het sprookje dat de overheid ons tegen alle ongezonde dingen van grote bedrijven voldoende beschermd. Als je de gevaren van straling niet wilt accepteren, terwijl er 6000 studies over straling te vinden zijn, gedaan in de afgelopen 15 jaar, dan kijk je niet verder dan jouw neus lang is. Het merendeel van het onderzoek komt tot de conclusie dat straling planten, dieren, bacteriën en schimmels op de één of andere manier schaadt of negatief beïnvloedt.

Ben je momenteel gezond?

Geen last van darmklachten, onverklaarde vermoeidheid, spierpijnen of voedselintolerantie van melk of gluten? Koester deze gezondheid, denk niet ‘goh, dat is mooi, ik heb niets te maken met die Candida dus ik hoef er ook niets over te weten’. Want je hebt er mee te maken. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. We dragen al honderden generaties Candida bij ons, het wordt van moeder op kind overgedragen. En je ontkomt niet makkelijk aan de triggers zoals antibiotica (ook in vlees), straling, slecht voedsel en chemicaliën in onze leefomgeving, als je überhaupt al weet waar op te letten. Als Candida niet bestond zou de levensverwachting van de gemiddelde mens waarschijnlijk een stuk hoger zijn. Want het zijn pathogenen (ziekmakers) als Candida die een chronische infectie veroorzaken en daarmee sterk bijdragen aan een versnelde aftakeling van ons lichaam. Als we ooit het Candida probleem overwinnen kan er minimaal 20 jaar bij onze gemiddelde levensverwachting opgeteld worden, daar ben ik heilig van overtuigd. En begrijp dat de leeftijd die de ouderen op dit moment bereiken voor de huidige jongere generatie een hele uitdaging zal zijn, want wij groeien in een totaal ander milieu op. Dus, leef gezond en blijf gezond. Leer wat Candida is, net zoals je op school leert wat griep is. Leer wat het met je kan doen. Leer de symptomen herkennen en leer wat je moet doen om een uit de hand dreigende Candida overgroei in de darmen te voorkomen. En bovenal, verspreid de kennis en informatie, zodat het uiteindelijk ook meer wetenschappers zal bereiken, die het kunnen onderbouwen met meer onderzoek, zodat ook mainstream media dit verhaal eindelijk een keer op durft te pakken.

Image10Wacht niet onwetend en naïef af totdat je ziek wordt en je de zoveelste misdiagnose krijgt om vervolgens geen stap verder te komen. Want als je lang genoeg wacht zonder de genoemde triggers uit de weg te gaan zal die dag vanzelf komen. Als je de symptomen van Candida opmerkt, en die kunnen heel mild zijn zoals zwemmerseczeem of regelmatige diarree, wacht dan niet af tot het spontaan weer over gaat, want dat gaat het zelden. As je geen actie onderneemt en de symptomen van Candida negeert zal je vroeg of laat, net zoals één op de andere drie Nederlanders, die ultieme prijs betalen. Maar niet voordat de farmaceutische industrie hier nog even flink aan heeft verdiend. En begrijp mij niet verkeerd, maar zij hebben als geen ander baat bij het in stand houden van deze situatie en verborgen houden van de waarheid over Candida; van het grote maatschappelijke probleem dat Candida geworden is.

Het is een industrie die naast de produktie van enorm nuttige en waardevolle medicijnen en ondersteuning van waardevolle operatietechnieken OOK honderden miljarden per jaar verdient aan symptoombestrijding. Een hele waslijst van symptomen die hun oorsprong vinden in een verkeerde lifestyle die Candida infecties teweegbrengt en een lekkende darm tot gevolg heeft. In essentie is een pathogene Candida infectie eenvoudig te voorkomen. Mocht je het toch oplopen is het eenvoudig te overwinnen, maar dit vereist wel een heleboel discipline, iets wat een vrij zeldzaam begrip aan het worden is. En ook al heb je discipline, je moet wel weten waar je op moet letten en wat je moet doen. Mijn naam is Kaj Alexander de Vries alias Dokter Candida en ik zal middels mijn website doktercandida.nl en verschillende voorlichtingsfilms, waarvan ‘Candida – bron van ziekte’ mijn eerste is, mijn uiterste best doen om het Candida verhaal te verspreiden. Want ook ik heb jaren geworsteld met Candida. Jaren van onbegrip van zowel familie, vrienden als van de artsen. En elke keer als ik weer een verhaal hoor van mensen die al jaren, zo niet tientallen jaren, ziek rondlopen ten gevolge van Candida doet mij dit pijn want de oplossing kan zo simpel zijn.

Elke keer wanneer ik het zoveelste verhaal hoor over personen, ook kinderen, die slachtoffer zijn geworden van kanker, reuma, fibromyalgie of ME/CVS krijg ik tranen in mijn ogen, omdat ik weet dat de medische industrie deze mensen mis informeert, waardoor ze onnodig zullen lijden. En alles wat ik je hier zeg is controversieel, dat snap ik. Maar ik ben die klokkenluider in hart en nieren. Ik ben de vragensteller die al op tweejarige leeftijd moest weten hoe bomen aten en wolken regen produceerden. Die als tiener gefascineerd raakte door techniek, maar ook door voeding en alternatieve geneeskunde en persoonlijke ontwikkeling. Die al jong begreep hoe ‘het systeem’ waar we allemaal deel van uitmaken werkt, en hier de voor EN nadelen van inziet. Ik denk dat het nog wel zeker 10 tot 20 jaar zal duren voordat de wetenschap tot dezelfde conclusies zal komen als ik. Maar ik laat het er niet bij zitten en zal mijn best blijven doen om het Candidaprobleem aan het licht te brengen en ik hoop dat jij mij daarbij helpt. Zodat we niet meer hoeven toekijken hoe de gevolgen van Candida mensen chronisch (ME/CVS) of acuut (kanker) volledig kapot kunnen maken en hoe de medische industrie mensen vervolgens valse hoop geeft, met misleidende informatie over de succes ratio van hun behandelingen, die volgens hen de enige oplossing zijn, terwijl ze aan de andere kant eerlijk toegeven geen idee te hebben wat nou eigenlijk de bron is van al deze problemen en dus min of meer indirect aangeven dat ze niet goed weten waar ze nou eigenlijk helemaal mee bezig zijn.

Het is extreem moeilijk om aan de greep en invloed van de medische industrie te ontsnappen met al hun ‘specialisten’ die autoriteit uitstralen. Zij weten alles en jij weet niets! Zij zijn de specialist en jij bent een niemand, dus wat wil je nou? Wat googelen over alternatieve behandelingen van Candida van een of andere Dokter Candida, joh laat ze niet lachen? Wat weet die jongen nou, hij is helemaal geen arts of beroemde wetenschapper en heeft wat hardnekkige theorieën. Wel wat jij doet is aan jou, maar mij houden ze niet langer voor de gek. Mijn ogen zijn geopend en steeds meer en meer vallen alle stukjes van de puzzel op hun plek. Meer en meer zie ik hoe veel onverklaarbare chronische ziekten met elkaar in verband staan, met als verbindende rode lijn door het verhaal: Candida infectie. En ik zie ook dat mensen die aan de slag gaan met mijn boek (gratis E-book) daadwerkelijk opknappen van al die vervelende bijwerkingen die deze schimmel veroorzaakt. Ik doe dit voor jou!


Ik zal mijn nek uit blijven steken

cantotaalebookIk zal mijn nek uit blijven steken voor de mensen die willen weten wat Candida is en of dit de oorzaak van hun lichamelijke en/of psychische problemen kan zijn. En indien ik Candida vaststel met een bloedonderzoek (voor slechts 50 euro!) help ik ze vervolgens met al mijn kennis en expertise dit probleem in alle omvang onder controle te krijgen. Maar ook preventief draag ik mijn steentje bij met behulp van gratis informatie op mijn website en een gratis E-book vol informatie over Candida en de anti Candida lifestyle (rechtsboven in op mijn website te downloaden). En houd je niet van e-books dan kan je hem ook als printversie tegen kostprijs (kleine oplage) kopen op candidatotaal.nl. Mocht dat nog niet genoeg zijn, ik geef ook al mijn patiënten gratis e-mail support.

Ik kijk niet langer toe hoe mensen om mij heen langzaamaan ziek worden en misleid worden door voedselfabrikanten, de farmaceutische industrie, de psychiatrie en de technologische industrie, waarbij het niet draait om jouw belang en beste welzijn maar om die van hen. En eenieder die helpt deze informatie te verspreiden, bijvoorbeeld door het delen van mijn films en artikelen via social media, helpt anderen. Misschien help jij door dit artikel te delen iemand van zijn eczeem af. Misschien voorkom jij dat de zoveelste uitgeprocedeerde medische asielzoeker met het label ‘…-syndroom’ het zwijgen wordt opgelegd, of door een psychiater wordt vol gestopt met pillen omdat ze ADD/ADHD zouden hebben of één van de andere 350+ stoornissen uit het DSM handboek. Want tja, voor elke gek hebben ze een gebrek en iedereen is opeens psychisch ziek en moet aan de pillen, de oplossing voor al onze problemen, YEAH RIGHT! En als ik dan zeg tegen een moeder die haar kind elk jaar duizend tabletjes van amfetamine afgeleid Ritalin laat slikken, dat het dit kind op langere termijn juist ziek maakt en het eigenlijke probleem zit in voeding, lifestyle, drinkwater dat schadelijke stoffen bevat, straling en CANDIDA dan krijg IK een boze blik, want dat willen ze niet horen. Want stel je voor dat je daadwerkelijk moeite moet doen om je te verdiepen in de waarheid en in wat echt gezond is. Wil je weten wat je moet weten om ‘gezond’ te leven in deze wereld vol schadelijke invloeden en verleidingen dan kan je niet langer jouw kop in het zand blijven steken en jouw leven laten leiden door anderen. Nee, dit vereist discipline en doorzettingsvermogen, de meest verdrongen eigenschappen van de mens. ‘Vragenstellers’ laten zich niet in ‘hokjes plaatsen’.
Doordat de wereld onwetend wordt gehouden over Candida groeit Candida en de epidemie waar we van mogen spreken vrolijk verder en vroeg of laat eist het zijn ultieme tol. Ik wil liever niet over het uiteindelijke lange termijn resultaat praten, want ik weet het is geen fijn onderwerp, voor mij niet en voor niemand niet. De jarenlange klachten die Candida veroorzaakt zijn al heel erg, want deze slopen de mensen ook beetje bij beetje jaar na jaar.

Onze kop in het zand steken en net zoals de industrie onszelf voor de gek blijven houden met dat kanker een mysterie is, gaat niets oplossen. Want kanker is een schimmel, kanker = Candida. En de statistieken liegen er niet om. Op dit moment heeft naar schattingen van mijzelf en dokter Etienne Premdani 75% van de mensen met chronische vermoeidheidsklachten een Candida infectie in het bloed. Wat neer komt op zeker 20% van de bevolking. Gezamenlijk hebben Etienne en ik duizenden bloedonderzoeken gedaan en komen hiermee tot deze conclusie. Maar helaas, onze diagnose methode wordt door de medische industrie belachelijk gemaakt want wat wij zien is volgens hun onmogelijk. Zo staat het niet in de protocollen en als het er niet staat dan is het er niet. Ik heb tientallen mensen begeleid die bij ziekenhuizen alles op alles hebben gezet om een Candida levend bloedonderzoek of Candida bloedkweek voor elkaar te krijgen. 90% van de keren wordt het geweigerd met als argument dat het alleen bij mensen met kanker en Aids voorkomt. Dit is hoe artsen het hebben geleerd. Nooit stilstaand bij wat de rol van Candida nou eigenlijk is bij de ontwikkeling van kanker. Gezien 95% van de kankerpatiënten deze schimmel aantoonbaar in het bloed heeft zou je toch denken dat er vroeg of laat een belletje gaat rinkelen? En hoe zit het met Aids, een ziekte veroorzaakt door HIV.

hiv is aids onzin

Er zijn verschillende documentaires gemaakt (zie mijn youtube kanaal) waarin tientallen wereldwijd gerenommeerde artsen tot de conclusie komen dat ‘Aids’ helemaal niet veroorzaakt word door het HIV virus en dat Aids net zoals het chronisch vermoeidheid syndroom slechts een verzameling van onverklaarbare symptomen is die het immuunsysteem uitschakelen, waardoor je niet sterft aan ‘Aids’, wat slechts een label is dat al lang bestond voordat men HIV als schuldige aanwees. Nee je sterft aan andere pathogenen, zoals virussen ernstige bacteriële of Candida infectie. Wat is Aids eigenlijk? Niemand staat hier diepgaand bij stil.

Er zijn een paar honderd symptomen die vallen onder het Aids ziektebeeld en als je dan ook nog een HIV besmetting hebt dan krijg je officieel het stempel Aids. Maar het is niet de HIV die de schade aanricht, wat we inmiddels uit alle hoeken van we wereld vernemen. Wat dit wel is weet nog niemand, maar ik weet wel dat Candida in het bloed wordt aangetroffen bij gemiddeld 90% van de vergevorderde Aids patiënten. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat Candida tot deze ernstige vorm van immuun falen leidt, meer waarschijnlijk dat het immuun falen de Candida vrij spel geeft, waardoor de toestand van de patiënt in een stroomversnelling raakt. De vraag blijft wat dan de werkelijke oorzaak is. Wie bereid is zich hier in te verdiepen zal wederom een boel mis-informatie die het publiek op het verkeerde been zet. Zo denkt 99% van de Nederlanders dat als je seks hebt met iemand met Aids je zelf ook Aids krijgt of een heel grote kans hebt dat je het krijgt. Terwijl je op Wikipedia toch duidelijk kunt lezen dat de kans om door vaginale seks HIV (de vermeende oorzaak van Aids) op te lopen voor de vrouw slechts 1% is (kans van 10 op 1000 volgens wikipedia) en voor de man nog minder, slechts 0,5% risico – http://nl.wikipedia.org/wiki/Aids – Aids is niet mijn expertise ik weet er verder niet veel van, maar het is een voorbeeld om aan te tonen hoe de overtuiging over een ziekte ten gevolge van de media geformuleerd wordt en erg kan afwijken van de werkelijke feiten en statistieken en dit is ook wat met Kanker gebeurt.

Volgens onze wetenschappers komt in totaal 33% van de Nederlandse bevolking vroeg of laat uiteindelijk aan hun einde door Kanker (Candida). Dat verzin ik niet, dat zijn de feiten. Maar wat mensen niet inzien is dat kanker niets meer is dan het eindresultaat van een vaak lang ziektebeeld wat zo langzaam vorm krijgt in ons, dat we het niet eens door hebben. Korte tijd geleden hoorde ik dat de moeder van een goede vriend keelkanker had, ze had daarvoor al 10 jaar last van reuma (een gevolg van een ernstige Candida infectie en een lekkende darm). Op dit moment volg ik iemand met longkanker die alle fasen van Candida heeft mee gemaakt en mijn argumenten van oorzaken en gevolgen voor 100% persoonlijk kan bevestigen. Zoals veel antibiotica, overmatige suiker consumpties en suiker verslaving. Jarenlang toenemende schimmel infecties op huid en nagels en chronische vermoeidheid. Te veel straling. Steeds zieker en zieker worden en uiteindelijk: kanker. Binnenkort publiceer ik een interview met haar verhaal in eigen woorden (video). Misschien is mijn informatie voor haar te laat gekomen, dat weten we niet. Maar Candida – bron van ziekte, kan levens redden. Help me daarom de film en informatie delen op Social media. Het herkennen van de symptomen in de 1e fases is belangrijk. Negeer deze symptomen niet!

Ik heb serieus getwijfeld om mijn film ‘Candida – bron van ziekte’ de naam ‘Candida – de sluipmoordernaar’ te geven, want die past er eigenlijk beter bij. Toch maar niet gedaan, want dan wordt het ook weer zo ellendig. Want hoe ernstig de gevolgen ook kunnen zijn, Candida als aandoening is in het beginstadium met relatief milde symptomen, maar ook als tumor zeer succesvol te behandelen. Zolang je het maar op de juiste manier doet. Ik wilde met mijn film eigenlijk meer een informatief document maken waardoor je op een makkelijke manier kennis kan nemen van de vele aspecten van Candida. Het is dan aan de kijkers om hier meer over te lezen in mijn boeken en op mijn website.

Om die 33% kunnen we niet heen! En dan gaan we uit van mensen die het grootste gedeelte van hun leven volwaardige voeding hebben gegeten, toen de bio-industrie nog niet bestond, en ook al worden ze op oudere leeftijd massaal volgestopt met Candida veroorzakende medicijnen, ze mogen van geluk spreken dat ze het überhaupt zo lang hebben volgehouden. Ze zijn opgegroeid in een tijd dat de voeding nog niet vol zat met E-nummers en suiker en synthetische nep vitaminen. Er bestonden nog geen mobieltjes die 24/7 gecombineerde 3G+WiFi+Bluetooth signalen uitstralen, die we de hele dag het liefst op maximaal één millimeter afstand van het lichaam bij ons dragen. Er was nog geen sprake van etiketten als ADD/ADHD en de mensen werden nog niet volgestopt met Ritalin en antidepressiva. Mensen aten ‘boter’ vol vitaminen en gezonde vetten op brood, in plaats van de ader dicht slippende gehydrolyseerde plantaardige vetten uit margarine. Maar hee, wat zeg ik nou? Er staat nota bene een logo van de Hartstichting op Becel, dan moet het wel goed zijn! GOED VOOR DE HARTSTICHTING, ja! En zo zijn er nog vele surrogaat producten die zonder E-nummers niet konden bestaan, zoals smeerkaas vol smeltzouten. Sowieso is zout een probleem, toegevoegd zout hoort helemaal niet in ons dieet dit is helemaal niet natuurlijk en natrium is zelfs giftig.

WindeiCampina_Slankie_300dpi_nl

Onze ouderen hebben nog een deel van hun leven geleefd zonder dagelijkse belasting van tientallen soorten pesticiden in het eten, zonder genetisch gemodificeerd voedsel wat bij lab ratten allerlei vormen van kanker (Candida) veroorzaakt en het immuunsysteem van planten kapot maakt, waardoor boeren nog meer pesticiden moeten gebruiken. Er bestonden nog geen megastallen vol zieke dieren.

Mensen kregen slechts een paar, in plaats van 20 verschillende, typen vaccinaties, zoals nu voor je vijfde levensjaar, vaak met giftige conserveringsmiddelen zoals kwik en aluminiumverbindingen die op latere leeftijd voor problemen kunnen zorgen. Of wat dacht je van de 50.000 bij elk persoon in het lichaam meetbare verschillende toxines, afkomstig van stoffen toegestaan in onze huis, tuin en keukenproducten zoals plastics, vloerbedekking, kleding, enz. Als je denkt dat je dit allemaal weer uitplast dan zit je fout, want het lichaam weet geen raad met deze stoffen en slaat ze op. Dat we massaal dikker worden komt niet alleen door vet en suiker eten! En zo kan ik nog wel even door gaan, want de lijst van ziekmakende factoren om ons heen gaat maar door en door. Dagelijks of regelmatig een voedingssupplement als PHDETOX innemen is in mijn ogen om die reden dan ook onmisbaar.

We zijn massaal ziek aan het worden, chronisch vermoeid aan het worden. Zonder het te weten lopen we al jaren met een Candida infectie rond, dat is normaal. Zelfs in de alternatieve geneeskunde ziet men het probleem niet. Zij erkennen WEL dat het merendeel van hun patiënten een Candida infectie heeft, maar ook zij blijven vasthouden aan verouderde protocollen die klachten toeschrijven aan onbekende oorzaken. Ja, hun behandelmethoden werken beter, maar ook deze zijn niet specifiek gericht op Candida omdat ook zij dit niet begrijpen. Ik zou mezelf graag arts of alternatief arts willen noemen maar om nu 6 jaar lang een HBO studie te gaan doen waar je jezelf niets anders dan achterhaalde protocollen aan moet leren, nee bedankt. Laten we alsjeblieft realistisch blijven. Nederland, word wakker! Realiseer je dat de huidige generatie enorm in de SHIT zit en nog veel meer SHIT die onze gezondheid schaadt is te verwachten, indien we ons niet persoonlijk weren met de juiste kennis en/of middelen tegen al deze immuun verstorende en Candida infectie veroorzakende/ in stand houdende factoren. We weten bijvoorbeeld niet wat de werkelijke invloed van straling zal zijn op de lange termijn. We leven met zijn allen in één groot experiment ,want niemand, ik niet, de overheid niet, Einstein niet, weet wat de lange termijn gevolgen zijn van zaken zoals genetische modificatie, straling, en E-nummers. Jij bent het proefkonijn, ik ben het proefkonijn, we zijn allemaal proefkonijnen. Wie verstandig is doet er niet aan mee, maar dat is een uitdaging en mensen zijn liever lui dan moe en liever naïef dan bang, maar het tegenstrijdige is: liever gezond dan ziek.

schimmels en straling

Het is goed om mij te helpen om via de juiste informatie Candida te voorkomen en te helpen met de aanpak van de gevolgen van Candida, maar wel op de juiste manier. Want als je weet wat je moet doen ter preventie van Candida, kan je een infectie in eerste instantie voorkomen of binnen enkele maanden overwinnen. Doe je niets, dan gaat het niet vanzelf over. En je lichaam kan er soms wel tientallen jaren tegen blijven vechten zonder dat er tumoren worden gevormd. Bij sommige mensen gebeurt dit helemaal niet, elk mens reageert anders. Met een chronische ziekte word je niet geboren en het is te voorkomen. Echter dit begint wel met de juiste informatie die het hele verhaal bevat, die geen doekjes om de waarheid windt en die je in de juiste richting wijst, in plaats van je in een doolhof te brengen, vol misleiding door organisaties met hun grote eigen belangen. Maar die informatie, sorry, die ga je van de huisarts, de voedingsindustrie of de overheid niet krijgen.

Stop de misleiding van de verschillende industrieën en help mij mee om het Candida probleem meer onder de aandacht te brengen. Als je mijn hulp daar bij nodig hebt aarzel niet om mij te contacteren, want niemand gaat dit waardevolle werk voor ons doen dan wij zelf. Het internet is een geweldig medium en informatie kan zich snel verspreiden. Mijn naam is Kaj Alexander de Vries alias Dokter Candida en ik vind dat een betere, gezondere en eerlijkere wereld begint bij jezelf. En dat de juiste kennis hiervoor aan de basis staat.

Kijk en verspreid mijn artikelen en film en help anderen die dit allemaal niet weten door NU op de Social media buttons te klikken links van deze pagina zie je de deel knoppen. Mensen dit is belangrijk! Wapen jezelf met kennis tegen het geen wat de levensstandaard van miljoenen Nederlanders omlaag haalt, ze ziek maakt en zijn kans afwacht want Candida is bron van ziekte.

38 reacties op “Wat is Candida?


Comment author said

Door sietske op 15 februari 2014 om 14:31

Beste dr. candida,
Ik ben enthousiast en onder de indruk van het e-boek. Ik heb de test achterin het boek gedaan, maar scoor daar niet heel verontrustend hoog. Ik heb daar in tegen wel steeds schimmelnagels en vaginale schimmelinfecties die steeds terugkeren. Ik heb hier al jaren last van. Hoe is dit te verklaren ? Ik eet bijna geen suiker en weinig koolhydraten (geen broodproducten, pasta) Toch krijg ik hier het probleem niet mee verholpen. Ik ga zeker het Candida dieet met bijhorende supplementen volgen in de hoop dat dit wel een blijvende oplossing biedt. Ik vind het dan ook vreemd dat ik niet heel hoog scoor in de test?
vriendelijke groet, Sietske

 

Comment author said

Door Dokter Candida op 16 februari 2014 om 11:03

De zelftest is voornamelijk gebaseerd op de verschillende typerende symptomen die Candida kan veroorzaken. Maar iedereen is verschillend en de één heeft minder last van deze klachten dan de ander. Echter een steeds terugkerend schimmel probleem in/op de huid en nagels is een teken van een onderliggend probleem, waardoor het immuun systeem deze infecties niet goed de baas kan komen. Nu is dat vaak Candida maar het kan ook een andere chronische infectie zijn zoals Lyme. Om uit te sluiten of het wel of niet Candida is raad ik je een bloed test aan dit kan al vanaf 50 euro: klik hier

 

Comment author said

Door Susan op 24 februari 2014 om 22:04

Dr. Candida, mijn dank voor deze bijzonder informatieve film over candida. Een must voor iedereen om te zien!
De aardbeien test is ook werkelijk een eye-opener. Top!

 

Comment author said

Door T. Oltman op 25 februari 2014 om 16:51

Hallo,

Ben zo vrij geweest om de info op http://www.preppers.nl te zetten.
Nu ben ik nieuwsgierig naar de reacties.

(Ga er eigenlijk van uit dat dit in orde is)

Vriendelijke groet

T.Oltman

 

Comment author said

Door Dokter Candida op 25 februari 2014 om 17:09

Ik ben zelf ook een prepper. Juist hierdoor meer en meer gaan beseffen dat je gezondheid op orde krijgen als deze niet tip-top in orde is, één van de meest waardevolle preps is.

 

Comment author said

Door charlot op 25 februari 2014 om 19:25

Beste,

Is kefir gezond tegen candida? Dit omdat ik dit elke dag drink en voor een goede darmflora zorgt?
bedankt!

 

Comment author said

Door Dokter Candida op 25 februari 2014 om 19:30

Het is niet heel slecht maar niet gewenst tijdens het herstellen van Candida. Het wordt gemaakt door te vergisten en bevat alcohol.

 

Comment author said

Door Manon op 25 februari 2014 om 22:44

Beste Kaj/ DrCandida,

Heel interessant om al deze informatie te lezen, en dank dat je dit met anderen wilt delen.

Ik zou graag willen weten wat jouw visie is m.b.t. candida en het gebruik van MMS (chloordioxide) aangezien MMS de potentie zou hebben om pathogenen te doden en het zelfs een infectieziekte zoals Malaria de baas zou kunnen. De meningen hierover lopen namelijk uiteen. De één geeft aan dat candida resistent zou kunnen worden vanwege het vermogen om zelf anti-oxidanten te produceren als reactie op MMS. De ander geeft aan dat resisentie niet zou voorkomen, maar dat het huidige MMS candida protocol niet goed genoeg is afgestemd om de juiste concentraties + de duur van het contactmoment tussen MMS en candida af te geven.

Ik ga me overigens zeker verdiepen in je boek, want ook ik heb weleens een schimmelinfectie gehad na een antibioticakuur (kon de klok erop gelijk zetten).

Ben benieuwd naar je reactie.

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

Manon

 

Comment author said

Door Dokter Candida op 25 februari 2014 om 23:11

Er zijn een boel manieren om Candida of kanker aan te pakken chloordioxide is er één van maar ik ben hier geen voorstander van ik heb er ook geen ervaring.

 

Comment author said

Door sylvia de landsheer op 26 februari 2014 om 16:09

Hallo !

Is gardnerella ook een vorm van candida…
Ik ben diabetes patient en dokter zegt dat het komt door gebrek aan immuniteit ?

Graag uw mening hierover ?

 

Comment author said

Door Dokter Candida op 26 februari 2014 om 16:37

Nee, Gardnerella is en bacterie en Candida is een gist/schimmel.

 

Comment author said

Door Inge op 26 februari 2014 om 21:09

Ben wel benieuwd waar je het dieet kan vinden.
Bedankt voor deze mooie informatie!

 

Comment author said

Door Dokter Candida op 26 februari 2014 om 21:52

Rechts boven op mijn website kan je het e-book downloaden met het dieet.

 

Comment author said

Door R rook op 26 februari 2014 om 23:24

Vraag…

Je zegt geen champignons eten want je lichaam verspilt energie door die schimmels aan te vallen. Kan toch niet kloppen? Je verhit de champions door het bakproces. De schimmels gaan dan al dood….toch?? Schimmels overleven toch geen hitte boven de 100 graden? Zo ook met bakkersgist in brood.

Verder…via de lucht zweven er miljoenen gist sporen die we via de mond adem zowiezo weer binnen krijgen. Ik denk dan toch dat mensen die zich willen laten ontgisten met de kraAn open dweilen als ze een gistvrij dieet willen volgen.

Verder heb ik ook eens ergens gelezen dat juist volkorenbrood en bruinbrood oorzaak is van darmkanker. Als je de vezels bekijkt dan hebben deze vezels scherpe punten en randen. Het zijn botweg scherpe houtsplinters die langs de lamellen van de darm schuren en beschadigingen zullen aanrichten op haarvat nivo. Soms tref ik letterlijk stukken hout aan in gekocht volkorenbrood! Gezond?? NEE. Een mens heeft ook niet de spijsvertering van een Termiet om het hout te verteren en niet de krop om de volle granen te vermalen. Ik zie in mijn ontlasting dat de granen er ook weer heel uit komen. Dit is eerder een drogbeeld ook van diezelfde voedingsindustrie om volkorenprodukten als gezond te verkopen. Volkorenspaghetti volkoren/meergranen yoghurt. Miljoenen industrie inmiddels.

Vind ook dat die antie Candida potjes behoorlijk prijzig zijn, niet zo goedkoop als die genoemde 90 cent voor bakkersgist. Had gehoopt op een goedkoop middel.

Als de mens van nature zetmeel zou moeten mijden. Dan waarom is ons lichaam uitgerust met alle middelen om zetmeel normaal te kunnen verteren? En voor alles geldt overdaad schaad. Zure Ph is ook niet goed…waarom dan uitgerekend zuurdesembrood weer wel goed….?

Ik hoop op motiverende antwoorden

 

Comment author said

Door Dokter Candida op 26 februari 2014 om 23:53

Dat schimmels en gisten 100 graden Celsius niet overleven klopt niet altijd hoor maar om op de Champignons terug te komen: dit is voornamelijk vanwege de agaritine dit is Kanker verwekkend en dus Candida bevorderend. Er zitten gist sporen in de lucht, net zoals er bacteriën op het toetsenbord zitten waar u uw bericht op heeft getypt maar dat wil niet zeggen dat deze giftig of ziekmakend zijn zoals Candida en bakkers gist of Borrelia bacteriën (lyme). Hout in volkorenbrood, dit is een toevoeging om het meer vezels te geven, goed voor ververkoop cijfers. Dit komt niet uit de tarwe korrel zelf. Los daarvan ben ik absoluut geen voorstander van brood, eet het zelf nauwelijks. Ik zeg niet dat iemand zetmeel moet vermijden, bonen zijn een onderdeel van het Candida totaal plan. Aardappels niet want het blijven snel verteerbare koolhydraten en dus ongewenst.

 

Comment author said

Door Caroline op 27 februari 2014 om 13:20

Ook Dr. Ryke Geerd Hamer zegt de oorzaak te weten van kanker. Ik heb mij daar enigszins in verdiept en hij heeft mij weten te overtuigen. Volgens Hamer is de oorzaak van kanker emotioneel en zichtbaar in de hersenen (met behulp van een hersenscan). Vanuit de hersenen worden extra cellen naar het corresponderende orgaan gestuurd om ‘hulp’ te bieden’. Wanneer de ‘stress’ factor is opgelost (of geaccepteerd) gaat het lichaam met behulp van bacteriën en schimmels de ontstane tumoren (extra cellen) weer opruimen (dit is ‘ziekte’). Vooral de TBC bacterie zou hierin een grote rol spelen die helaas bijna is uitgeroeid. Als Hamer gelijk heeft, hebben Simoncini en jij een beetje gelijk. Als het lichaam niet over afdoende middelen beschikt om de tumor af te breken wordt hij ingekapseld (goedaardige tumor). Overigens is de theorie van Hamer door 1 Universiteit geverifieerd en juist bevonden. Natuurlijk wordt dr. Hamer door de reguliere geneeskunde afgeschilderd als een kwakzalver ook al heeft hij duizenden terminale patiënten geholpen met hun genezing. Ik denk zelf dat wanneer de stressfactor is opgelost er meerde middelen zijn die een bijdrage kunnen leveren aan de ‘genezing’, of dit nu een zuur/base dieet, B17 (abrikozenpitten), Cannabis olie of iets anders is, als de patiënt ‘overtuigd’ is van de werking ervan zal het genezing geven.

 

Comment author said

Door Kaj op 27 februari 2014 om 19:43

Hamer heeft deels gelijk. Ik zal je vertellen waarom stress leid tot kanker. Door langdurige emotionele stress verhoogd de productie van het stress hormoon: Cortisol. Hierdoor verminderd het slaap hormoon: Melatonine. Cortisol werkt erg verzurend dit is één van de verijsden voor een Candida infectie. Gebrek aan Melatonie ontregeld het hele immuun systeem en de kwaliteit van de slaap waardoor Candida niet meer goed kan worden aangepakt wat voornamelijk tijdens de slaap gebeurt. Emotionele Stress kan dus indirect Candida als gevolg hebben en dus ook Kanker. Maar zonder Candida bestond Kanker niet volgens oncoloog dr. Simoncinie gelijk. Hamer heeft dus gelijk dat emotionele stess kan leiden tot Kanker. Maar dat dit de enigste oorzaak voor Kanker is ik denk het niet.

 

Comment author said

Door denise op 27 februari 2014 om 15:55

graag zou ik een bloedtest willen doen. ben zelf chronisch lymepatient en kom geen steek verder in het reguliere circuit.

 

Comment author said

Door Kaj op 27 februari 2014 om 19:46

Hoi Denise wil je dat in Hoogeveen of bij jou thuis.
http://doktercandida.nl/candida-de-diagnose/

Lyme patiënten zijn extreem gevoelig voor Straling, borrelia (lyme) reageert
hier nog heftiger op dan Candida. Dus mijn voorkeur gaat bij jou zeker uit naar een huis bezoek
MET straling onderzoek. Verder weet ik wel raad met lyme ik heb goeie contacten die je verder kunnen helpen met de lyme.

gr,
Kaj

 

Comment author said

Door Yvette op 28 februari 2014 om 10:59

Wat ben ik blij met dit artikel. Ook ik weet sinds 2 maanden dat ik candida heb en daarbij te weinig gezonde darmflora.
Ik heb al jaren schimmelnagels en zwemmerseczeem. Daarbij kwamen steeds meer reumatische klachten in vingers in de vorm van ontstekingen in de vingerkootjes. Ook slecht wakker kunnen worden was een behoorlijk in de weg staand probleem. Het meest vervelende vind ik voortdurende spierpijn, alsof ik elke dag zwaar aan het sporten ben.
Inmiddels sta ik onder behandeling en niet in de reguliere zorg :-)
Ik hoop dat ik op mijn 33e de goede weg ben ingeslagen en dat mijn lichaam nu mag gaan genieten van gezondere jaren.
Groet,
Yvette

 

Comment author said

Door Kaj op 28 februari 2014 om 16:28

Allemaal zeer herkenbare klachten voor Candida, goed dat je het tij nu keert een succes. Ik hoop wel voor u dat deze behandelaar ook de thuis situatie onderzoekt (co2/straling).

 

Comment author said

Door marloes op 5 maart 2014 om 23:06

Met wat eenvoudige aanpassingen en een beetje geluk (geen zendmast naast je huis) kun je je stralingsbelasting in je woon of werkomgeving vaak tot wel 90% reduceren.., Voor het overige dienen we mensvriendelijker beleid te krijgen.. Teken en deel hiervoor… http://www.petitie-electrosmog.nl en help mee!!!

 

Comment author said

Door Jans op 6 maart 2014 om 11:02

Bij mijn baby werd net na de geboorte spruw geconstateerd. Dit heb ik homeophatisch behandeld. Tijdens het nemen van een uitstrijkje bleek dat ik de candida schimmel heb, Volgens de huisarts niet schadelijk. Ik heb ook geen klachten. Dit is al weer 2 jaar geleden. Ik lees nu pas voor het eerst over de gevaren van deze schimmel. Vraag me af wat nu te doen.
Het dieet volgen en de supplementen nemen? Of is opnieuw onderzoek nodig?

 

Comment author said

Door Kaj op 26 maart 2014 om 20:39

Candida zal van moeder op kind overgedragen worden indien je een Candida infectie in het bloed hebt. Of dit zo is, is zoals ik begrijp nog nooit vast gesteld wil je dit zeker weten dan kan ik dit voor je onderzoeken. Zie de pagina: bloed en straling onderzoek.

 

Comment author said

Door Marja op 29 maart 2014 om 09:36

hoe zit het met b12 defcientie ,in combi met vit d def. en fibro,,ook heb ik ijzerstapeling ,?dat kan toch niet allemaal door candida vroorzaakt?
mvg Marja

 

Comment author said

Door Kaj op 29 maart 2014 om 23:37

Dan moet je eigenlijk eerst zeker weten of je geen parasitaire belasting
in je darm hebt. Dit is vaak de reden van een B12 tekort omdat deze alle B12 opnemen.
Ga je dan B12 slikken, maak je het probleem dus groter want dan voedt je deze parasieten.

Heb je ook psychische problemen zoals ADD ADHD of andere autistische trekjes dan kan
dit een eerste indicatie zijn.

En Candida is vaak het gevolg of begin van een onbalans in je hele lichaam dus
dat kan zeker met alles te maken hebben zij het indirect.

gr,
Kaj

 

Comment author said

Door Sammy op 7 april 2014 om 21:30

Heel boeiend die candida film en alle info!

Ik heb het boek van bijnieruitputting en daarin staat dat,dat candida en bijv ook fibromyalgie een gevolg zijn van bijnieruitputting,dus niet andersom?

Wat vind jij daarvan?
Ik heb zelf namelijk candida en fibro…en ben na twee jaar dieten beetje zat geworden en omdat ik alleen maar zieker word en ook nog eens heel mager:-(

 

Comment author said

Door Kaj op 7 april 2014 om 22:28

Ik ken het boek, heb het gelezen maar het verhaal klopt in mijn ogen niet helemaal.Bijnier uitputting is een gevolg van langdurige lichamelijke stress. Hieraan kan emotionele stress aan de basis staan maar meestal zijn het infectie ziekten zoals lyme, candida, streptococcen, herpes, pfeiffer enz. Je bijnier uitputting behandelen zonder de oorzaak weg te nemen heeft in mijn ogen weinig nut, neem je de oorzaak weg zullen je bijnieren vanzelf weer herstellen.

gr,
Kaj

 

Comment author said

Door Chantal van wijk op 27 april 2014 om 22:17

Ik heb in december 5 antibiotica kuren gehad ivm blaasontstekingen die niet over gingen. Nu zit ik onder d e uitslag en de dermatoloog heeft een gisteninfectie geconstateerd.
Ik wordt helemaal gek van de jeuk.
Nu ga ik starten met allerlei vitaminen
Is het raadzaam om dit met een bloedtest te laten onderzoeken
Kom ik zo van de jeuk af met oa zink, probiotica vit c en multi vit.
Hoe lang duurt het ontgisten?

 

Comment author said

Door Kaj op 27 april 2014 om 22:50

Die vitaminen gaan helemaal niets doen aan de gist infectie, was
het maar zo makkelijk, helaas.

Ik onderzoek graag voor je of het Candida is, maar hoe dan ook je zult
wat met je voeding moeten doen en al die vitamine supplementen ben
je niet nodig, als je wil weten hoe ik daar over denk lees dit:

http://doktercandida.nl/het-gevaar-van-synthetische-vitamines

 

Comment author said

Door petra op 14 mei 2014 om 04:44

Hallo dokter Mijn dochtertje was 2 jaar en kreeg een blaasontsteking en antibiotica In een korte periode in haar jonge leventje kreeg ze er div blaasontstekingen achter aan en dus weer antibiotica Het was wel opvallend dat mijn dochter steeds zwaarder werd echt niet normaal Dat was begonnen na al die kuren Maar volgens de artsen kan dat niet Wat ook opvallend was aan mijn dochter ze was extreem verlegen en bang voor alles dat was ook begonnen na de kuren Ik wist voor 1000 procent er is iets maar wat ? Je zoekt overal hulp want zoals je al zei ze willen er niet voor open staan Na jaren lopen vechten om serieus genomen te worden Word er iets in haar 24 uurs urine gevonden Ze heeft het aan haar bijnieren ??? Nog nooit van gehoord… Maar weet nu ze zijn
ongelooflijk belangrijk Nu viel er voor mij wel heel veel op zn plek Daarna nog een zooitje testen gehad en daar was niks mis mee Maar wat nu ? Niks ik denk ik laat een bloedanalyse prikken mijn dochter is onder tussen 8 (dus we zijn al 6 jaar bezig) Uit de analyse komt voor ons op dat moment een hele slechte uitslag Mijn dochtertje van 6 heeft een lekkende darm en zien ze een hele grote candida infectie en daar door een overbelaste lever Godv…… mijn kind is gewoon doodziek ik geef dat door aan het ziekenhuis waar ik toen met haar liep en die keken me aan als of ik gek was Candida in bloed kan niet!!!!! alleen mensen met een sterk vermindert weerstand zoals oudere mensen met kanker of met hiv Maar mijn kind dat kan niet Ik zeg en toch is het zo Kun je nagaan hoe ziek zij is en er word maar gezegd sporten gezond eten enz maar naar mij werd niet geluisterd Ik zeg ze hebben toch ook die keer wat in haar urine gevonden ? En toen kreeg ik zo een stom antwoord Er werd gezegd mevr we hebben het nu 1x in haar urine gevonden maar dat wil niks zeggen Als ik bij een willekeurig persoon/personen 10 x urine onder zoek doe komt er altijd wel een uitslag die niet goed is Nou ja waar gaat dit over Maaar eindelijk mijn vraag Helaas heeft mijn dochtertje nu ook sinds een maand of 8 Gilles de la Tourette erbij Het zou mij niks verbazen dat dat er ook mee te maken heeft? Het ziekenhuis zegt nee en ik denk ja want het zijn stofjes in je hoofd die niet goed samen werken maar als je hele lichaam niet goed werkt Wat denk U ?

 

Comment author said

Door Kaj op 14 mei 2014 om 15:01

De reden dat je zwaarder kan worden als gevolg van antibiotica kan zijn dat je darmflora beschadigt is waardoor je voeding niet meer goed verteerd. Waardoor het lichaam in de veronderstelling is dat het te weinig voeding binnen krijgt/uithongert en dus een noodvoorraad vetweefsel gaat aanleggen. Wat ook kan is dat door de antibiotica darm parasieten hun kans hebben gekregen die waardevolle stoffen opnemen uit de voeding met uiteindelijk weer bovengenoemd effect.

Bijnier uitputting is een gevolg van Candida, geen oorzaak. Psychische problemen en stoornissen als Gilles de la Tourette zijn ook een gevolg van, niet de oorzaak. De beschadigde lever en uitgeputte bijnieren zijn te herstellen met de laser fotonen therapie die ik geef kijk maar eens op mijn andere website http://www.herstartjegezondheid.nl

psychische problemen zullen ook binnen enkele behandelingen sterk afnemen. Je bent nu op de goeie weg, maar die Candida gifkraan moet dicht anders zal haar situatie steeds erger worden en dit is onnodig. Je weet inmiddels al in het ziekenhuis kom je geen stap verder en dit is een schade dat klopt maar helaas is dit nou eenmaal niet anders anno 2014. Voeding speelt een grote rol ze moet dus per direct van de suiker af.

gr,
Kaj

 

Comment author said

Door An op 19 mei 2014 om 11:03

Dank voor alle informatie op de website. Een vraag: is het schadelijk om het anti-candidadieet te volgen (met de supplementen) zonder dat je zeker weet of je candida hebt? Dus voor de zekerheid het te dieet volgen? Een bloedtest hoeft voor mij niet zo. Of is dit geen aanrader als je het niet hebt en is het dieet met supplementen dan minder nuttige als je het wel hebt?
groetjes

 

Comment author said

Door Kaj op 20 mei 2014 om 09:02

Het dieet is een gezonde eet stijl die voor iedereen aan te raden is want veel suiker en brood is voor niemand goed, zijn we helemaal niet voor gemaakt. De supplementen zijn voeding, geen medicijnen dus dit kan ook zeker geen kwaad, ze werken ook tegen andere schimmels en parasieten.

 

Comment author said

Door I. Emic op 8 juni 2014 om 13:46

Waar kan ik me i Rotterdam testen aan candida!

 

Comment author said

Door Claudia op 23 juni 2014 om 22:39

Tot voor een jaar terug veel vage klachten gehad goedaardige tumor in borst hevige hoofdpijnen maag darm,spierklachten zo ziek geweest en van het kastje naar de muur gestuurd dit is nog maar een tipje van de klachten die waren soms zo erg dat ik er niet veel zin meer in had . Tot ik bij mijn (candida) arts kwam en mij op dieet en supplementen zette ik knapte wonderbaarlijk op waardoor huisarts niet ve wist te zeggen behalve dat de stress nu minder was jaja ik ben en was niet gek want dat willen ze je soms doen geloven nou voor mij geen dag zonder mn goede voeding en mn probiotica’s ik wens iedereen hier alle beterschap in de strijd met deze killer

 

Comment author said

Door Kaj op 24 juni 2014 om 08:21

Hoi Claudia, gelukkig zijn er nog af en toe artsen die het Candida probleem wel erkennen ondanks dat ze daar hun reputatie mee op het spel zetten moeten we deze groep erg dankbaar zijn. Succes verder en bedankt voor het delen van je verhaal!

 

Plaats een reactie

*