Page content

Candida de oorzaak van astma?

Candida kan zowel milde als ernstige astma symptomen veroorzaken en staat in veel gevallen zelfs aan de basis van dit  ziektebeeld. Overal op het web vindt u informatie over candida, verantwoordelijk voor onder andere: chronische vermoeidheid, darmklachten en hersenmist. Maar wist u dat een infectie met candida ook te maken heeft met de ontwikkeling van astma en dat het zelfs ernstige astmatische aandoeningen met hoge sterftecijfers kan veroorzaken?

candida

Wat is candida?
Candida albicans is een gist, of schimmel, die veel voorkomt in het lichaam en in ons spijsverteringsapparaat. Deze is gewoonlijk onschadelijk, maar een verstoring van het evenwicht in de microflora van de ingewanden kan ervoor zorgen dat candida albicans overgaat van commensaal naar invasief en dat het zich oncontroleerbaar begint te verspreiden.

(Zie mijn voorgaande post over de symptomen van een overmatige groei van candida, of candidose, en het wetenschappelijk bewijs over de gunstige effecten van een dieet om de aandoening te behandelen.). Bovenop de zichtbare gistsymptomen op de huid, tong of genitaliën, kan een overmatige groei van candida ook systemisch worden, voornamelijk bij personen waarvan het immuunsysteem onderdrukt is, en kan het moeilijk te identificeren symptomen veroorzaken, zoals chronische vermoeidheid, hoofdpijn en gewrichtspijn.

Wat is astma?
Astma soorten zijn chronische inflammatoire longziekten, die gekenmerkt worden door een omkeerbare obstructie van de luchtwegen en bronchospasmen (samentrekking van de spieren rond de bronchiolen). +-1 miljoen mensen in Nederland lijden aan astma.

Symptomen van astma omvatten onder andere piepen, hoesten, benauwdheid op de borst en kortademigheid. Hoewel de exacte oorzaken niet bekend zijn, wordt astma beschouwd als het resultaat van een combinatie van erfelijke aanleg (atopie) en blootstelling aan irriterende stoffen in de omgeving, zoals schimmels, rook, stof of vermoeiende oefeningen.

Er is geen bekende medische geneeswijze om astma te ‘genezen’. De behandeling focust zich op het voortdurend onder controle houden van astmatische symptomen en preventie. Bij de behandeling op lange termijn maakt men gewoonlijk gebruik van corticosteroïden of andere medicijnen, die allemaal neveneffecten hebben.

Voor een onmiddellijk effect, worden kortwerkende bèta2-agonisten gebruikt die vaak voorgeschreven worden voor gebruik samen met de dagelijkse medicatie. Astma voorkomen bestaat uit het identificeren en wegnemen van triggers.

astma

Wat is het verband?
Verhoogde niveaus van rondvliegende schimmels en gist worden al jaren geassocieerd met een verergering van de ernst van de astma-aanvallen, wat leidt tot meer bezoeken aan de spoedeisende hulp. Er is dus altijd al een sterke link tussen schimmels en longklachten. Zou dit kunnen zijn omdat schimmels zoals candida in de basis de werkelijke oorzaak zijn van astma? Ik geloof van wel.

Hypergevoeligheid of allergie tegen candida werd vastgesteld bij sommige gevallen van chronisch astma en de symptomen hiervan verbeterden na een allergievaccinatiekuur. Een recente studie die onderzoek deed naar het verband tussen candida en status asthmaticus (SA), een acute ernstige astmasoort die slecht reageert op conventionele behandeling, stelde vast dat er een overweldigende aanwezigheid was van candida albicans in de lagere luchtwegen van patiënten die aan de aandoening leden.

De studie toonde ook aan dat candida-infectie bij muizen leidde tot allergieën die leken op astma. Andere studies toonden het gunstige effect aan van schimmelwerende behandelingen op astma, wat het idee dat schimmels een belangrijke oorzaak kunnen zijn van astma nog versterkte.

Waar de medische wetenschap gelooft dat candida een gevolg is van astma, is het volgens de ervaring die ik heb in mijn praktijk met astmapatiënten juist andersom. Zij kunnen weten dat in de meeste gevallen hun astmasymptomen sterk verminderen door mijn behandelingen en de helft van de gevallen volledig genezen. In denk dat het in veel gevallen dus ook zo kan zijn dat candida in de longen juist aan de basis staat van astma.

Vicieuze cirkel

1.  Candida geeft vele klachten en vindt vroeg of laat ook zijn weg naar de longen en werkt een immuunrespons op. Lukt het het immuunsysteem niet goed de candida in de longen onder controle te krijgen, dan zijn astmatische klachten vaak het gevolg. Veel personen met astma gebruiken op regelmatige basis corticosteroïden om de symptomen van astma te verminderen en nemen antibiotica voor tijdelijke verlichting.

2. Corticosteroïden en antibiotica verhogen de overmatige groei van candida door het immuunsysteem te onderdrukken en de commensale microflora te beperken.

3. Candida-infectie zal vervolgens de ernst van astma doen toenemen.

4. Meer medicatie.

Zijn er opties?
Specifieke dieetmaatregelen die je kan vinden in mijn eBook welke tijdelijk gratis is te downloden kunnen helpen om de overmatige groei van candida te bestrijden. Dit helpt beter dan medicijnen, maar naar mijn ervaring is dit bij astma vaak niet genoeg. Het immuunsysteem moet ook hersteld en genormaliseerd worden.

De laser fotonentherapie die ik geef in mijn praktijk is daar zeer waardevol in gebleken en heeft vaak al na 1 behandeling een duidelijk merkbaar effect. Het verbaast mij elke keer weer hoe snel deze voor de cliënten zeer invaliderende aandoening kan genezen en het frustreert mij dat de medische stand weigert correcte voorlichting te geven. Helaas is het een leven lang medicijnen verkopen winstgevender.

Conclusie
Astma en COPD type ziekten zijn aandoeningen die gekenmerkt worden door kortademigheid, piepen, benauwdheid op de borst, pijn op de borst en hoesten (voornamelijk ‘s nachts). Zoals het geval is bij alle andere verwarrende ziektes, heeft de experimentele geneeskunde astma geherdefinieerd als een genetische aandoening.

Voor wie dit nog niet weet, het woord ‘genetisch’ is een medische code voor ‘we hebben geen idee’. Ondanks de pas door de medische wetenschap ontdekte genetische oorzaak van astma, is de toename ervan niet in verhouding met de jaarlijkse toename van de bevolking.

Candida schimmelinfecties en astma komen vaak samen voor als gevolg van antibiotica en behandeling met steroïden. Antibiotica elimineren de gunstige bacteriën in de longen, het spijsverteringsstelsel en door het hele lichaam heen, waardoor ze ervoor zorgen dat de kolonisatie door candida niet langer beperkt wordt. Bij sommige mensen slaat de candida vervolgens op de longen.

Vervolgens onderdrukken antibiotica en steroïden die gegeven worden tegen deze longklachten de capaciteit van het immuunsysteem om te reageren op de verspreiding van candida, waardoor ongecontroleerde groei mogelijk gemaakt wordt. Het eindresultaat kan zijn dat het evenwicht levenslang verstoord blijft, wat zorgt voor ongemak en beperkingen en de longen gevoelig maakt voor andere allergenen.

Astma is een vaak voorkomende chronische inflammatoire ziekte  van de luchtwegen van de longen met symptomen van piepen, hoesten, benauwdheid op de borst en kortademigheid. +-1 miljoen Nederlanders en 300 miljoen mensen wereldwijd lijden eraan.

De chronische ontstekingen door de aanwezigheid van candida zorgen voor een gevoeligheid voor vele interne en externe triggers die astma-aanvallen veroorzaken. De aanvallen worden gekenmerkt door spasmen van de spieren rond de luchtwegen van de longen, wat zorgt voor een beperking van de luchttoevoer naar de longen. Aanvallen kunnen minuten of dagenlang duren.

Inhalatiesteroïden en intermitterend gebruik van antibiotica geven een tijdelijke verlichting en houden de doorlopende cyclus van ontsteking, overmatige groei van candida en astma-aanvallen in stand. Het gebruik van beide medicijnen creëert verdere complicaties door een lijst van neveneffecten die tot in de honderden kunnen oplopen. Onderdrukking van de bijnieren, osteoporose, cataract en glaucoom komen vaak voor bij gebruik van steroïden.

Obesitas, diabetes, allergieën, kanker, levensbedreigende colitis, een verstoord evenwicht van het spijsverteringsstelsel en andere symptomen en effecten op lange termijn worden geassocieerd met antibiotica. Obesitas bij kinderen werd gelinkt aan astma en zo gaat de cyclus verder.

Beide medicijnen versnellen de kolonisatie van candida in het lichaam. Kamp jij met astmatische klachten en wil je dat ik je help deze snel en blijvend te verminderen zonder medicijnen. Bezoek dan mijn praktijk: Herstart je gezondheid.

 

 

 

 

Praktijk: Herstartjegezondheid.nl

 

Leuk artikel? Stem!
[Total: 28 Average: 4.6]
937502405