Page content

Candida de oorzaak van astma?

Candida kan zowel milde als ernstige astma symptomen veroorzaken en staat in veel gevallen zelfs aan de basis van dit  ziektebeeld. Overal op het web vindt u informatie over candida, verantwoordelijk voor onder andere: chronische vermoeidheid, darmklachten en hersenmist. Maar wist u dat een infectie met candida ook te maken heeft met de ontwikkeling van astma en dat het zelfs ernstige astmatische aandoeningen met hoge sterftecijfers kan veroorzaken?

Wat is candida?
Candida albicans is een gist, of schimmel, die veel voorkomt in het lichaam en in ons spijsverteringsapparaat. Deze is gewoonlijk onschadelijk, maar een verstoring van het evenwicht in de microflora van de ingewanden kan ervoor zorgen dat candida albicans overgaat van commensaal naar invasief en dat het zich oncontroleerbaar begint te verspreiden.

(Zie mijn voorgaande post over de symptomen van een overmatige groei van candida, of candidose, en het wetenschappelijk bewijs over de gunstige effecten van een dieet om de aandoening te behandelen.). Bovenop de zichtbare gistsymptomen op de huid, tong of genitaliën, kan een overmatige groei van candida ook systemisch worden, voornamelijk bij personen waarvan het immuunsysteem onderdrukt is, en kan het moeilijk te identificeren symptomen veroorzaken, zoals chronische vermoeidheid, hoofdpijn en gewrichtspijn.

Wat is astma?
Astma soorten zijn chronische inflammatoire longziekten, die gekenmerkt worden door een omkeerbare obstructie van de luchtwegen en bronchospasmen (samentrekking van de spieren rond de bronchiolen). +-1 miljoen mensen in Nederland lijden aan astma.

Symptomen van astma omvatten onder andere piepen, hoesten, benauwdheid op de borst en kortademigheid. Hoewel de exacte oorzaken niet bekend zijn, wordt astma beschouwd als het resultaat van een combinatie van erfelijke aanleg (atopie) en blootstelling aan irriterende stoffen in de omgeving, zoals schimmels, rook, stof of vermoeiende oefeningen.

 

Er is geen bekende medische geneeswijze om astma te ‘genezen’. De behandeling focust zich op het voortdurend onder controle houden van astmatische symptomen en preventie. Bij de behandeling op lange termijn maakt men gewoonlijk gebruik van corticosteroïden of andere medicijnen, die allemaal neveneffecten hebben.

Voor een onmiddellijk effect, worden kortwerkende bèta2-agonisten gebruikt die vaak voorgeschreven worden voor gebruik samen met de dagelijkse medicatie. Astma voorkomen bestaat uit het identificeren en wegnemen van triggers.

astma

Wat is het verband?
Verhoogde niveaus van rondvliegende schimmels en gist worden al jaren geassocieerd met een verergering van de ernst van de astma-aanvallen, wat leidt tot meer bezoeken aan de spoedeisende hulp. Er is dus altijd al een sterke link tussen schimmels en longklachten. Zou dit kunnen zijn omdat schimmels zoals candida in de basis de werkelijke oorzaak zijn van astma? Ik geloof van wel.

Hypergevoeligheid of allergie tegen candida werd vastgesteld bij sommige gevallen van chronisch astma en de symptomen hiervan verbeterden na een allergievaccinatiekuur. Een recente studie die onderzoek deed naar het verband tussen candida en status asthmaticus (SA), een acute ernstige astmasoort die slecht reageert op conventionele behandeling, stelde vast dat er een overweldigende aanwezigheid was van candida albicans in de lagere luchtwegen van patiënten die aan de aandoening leden.

De studie toonde ook aan dat candida-infectie bij muizen leidde tot allergieën die leken op astma. Andere studies toonden het gunstige effect aan van schimmelwerende behandelingen op astma, wat het idee dat schimmels een belangrijke oorzaak kunnen zijn van astma nog versterkte.

Waar de medische wetenschap gelooft dat candida een gevolg is van astma, is het volgens de ervaring die ik heb in mijn praktijk met astmapatiënten juist andersom. Zij kunnen weten dat in de meeste gevallen hun astmasymptomen sterk verminderen door mijn behandelingen en de helft van de gevallen volledig genezen. In denk dat het in veel gevallen dus ook zo kan zijn dat candida in de longen juist aan de basis staat van astma.

Vicieuze cirkel

1.  Candida geeft vele klachten en vindt vroeg of laat ook zijn weg naar de longen en werkt een immuunrespons op. Lukt het het immuunsysteem niet goed de candida in de longen onder controle te krijgen, dan zijn astmatische klachten vaak het gevolg. Veel personen met astma gebruiken op regelmatige basis corticosteroïden om de symptomen van astma te verminderen en nemen antibiotica voor tijdelijke verlichting.

2. Corticosteroïden en antibiotica verhogen de overmatige groei van candida door het immuunsysteem te onderdrukken en de commensale microflora te beperken.

3. Candida-infectie zal vervolgens de ernst van astma doen toenemen.

4. Meer medicatie.

937502405