Page content

Wie is Kaj de Vries?


kaj de vries 2

 

Mijn naam is Kaj de Vries en de oprichter van praktijk Herstart je gezondheid waar ik met groot mensen van uiteenlopende klachten af help.

Mijn verhaal begon rond mijn 14e, ik werd langzaam ziek. Vermoeidheid, spierpijn, darmklachten, hoofdpijn en huidklachten waren mijn kern klachten en regulier werk hield ik niet vol. Ik besloot daarom al jong om ‘internet ondernemer’ te worden en startte op mijn 18e de eerste Nederlandse webwinkel in LED lampen leditlight.net. De website zette meerdere miljoenen om in een paar jaar waarna ik het verkocht om vervolgens VirtualPopstar.com te starten. Een internationaal actieve ‘community game’ voor tieners die inmiddels ruim 100.000+ leden heeft.

De drang om te weten wat nou aan de basis lag van mijn fysieke gezondheidsklachten dreef mij er in mijn vrije tijd toe om continu onderzoek te doen. Onderzoek naar het antwoord op de vraag ‘waarom voel ik mij ziek’? Vele boeken en website’s zijn verslonden.

Meer en meer ben ik mij gaan verdiepen in alle mogelijke oorzaken van de vele onduidelijke chronische klachten die sprongsgewijs de overhand namen in niet alleen mijn leven, maar in onze hele maatschappij. In 2012 stelde het CBS vast dat 45% van de Nederlandse bevolking chronisch ziek is. Waarom? Wij zijn toch zo slim, de wetenschap heeft toch overal een oplossing voor, waarom maken de huisartsen en ziekenhuizen ons niet beter? Waarom kunnen zij geen antwoorden geven op onze vragen, antwoorden waar wij wat mee kunnen?

Inmiddels heb ik mij 10 jaar in deze materie verdiept en weet ik dat, helaas, de schaduwzijde van onder andere de voedings-, telecom-, landbouw-, en natuurlijk de farmaceutische industrie, grote gevolgen heeft voor het goed kunnen functioneren van ons immuunsysteem. Wat ons vervolgens weer vatbaar maakt voor chronische infecties met schimmels, virussen, parasieten en bacteriën die de directe oorzaak zijn van onze ‘symptomen’ en ‘ziektebeelden’. Ik ontdekte onder andere dat een schimmel met de naam ‘Candida’ de grootste en door de farmaceutische industrie meest verzwegen factor is in het ontwikkelen van een breed scala aan ziektebeelden en fysieke klachten.

boek_candida_bronvanziekte1

Daarom besloot ik over Candida een boek te schrijven. Niet lang daarna produceerde ik met behulp van diverse artsen en specialisten een informatiefilm. De film is gratis te zien op doktercandida.nl waar je tevens mijn boek als eBook versie kunt downloaden. Het onderzoek naar Candida heeft mij persoonlijk veel inzichten gegeven in de werkwijze van de medische industrie, die simpelweg een verlengstuk is van de grote farmaceutische bedrijven. Men kan hier rustig spreken van ongewenste belangenverstrengeling. Dat ik als nieuwkomer voor zo’n groot maatschappelijk probleem als Candida inmiddels veel aandacht krijg, wordt uiteraard niet gewaardeerd door de reguliere farmaceuten en wordt beantwoord met belachelijk makende artikelen op site’s zoals kwakzalverij.nl. Site’s die hun bestaansrecht menen te kunnen ontlenen enkel en alleen door iedereen met een andere visie dan de goedgekeurde farmaceutische visie belachelijk te maken.

Maar dat maakt mij niet uit en houdt mij zeker niet tegen want door Candida aan te pakken overwon ik een groot deel van mijn gezondheidsproblemen. Eind 2013 lukte het mij om volledig te genezen omdat ik niet alleen Candida onder de leden bleek te hebben, maar ook de ziekte van Lyme. Hiervan genezen lukte mij dankzij behandeling met de revolutionaire Fotonen therapie, die dankzij de schrijfster van een boekje over de ziekte van Lyme waar ik destijds nog mee kampte op mijn pad kwam. Sinds ik met deze pijnloze maar zeer effectieve behandeling na tien jaar ziek zijn eindelijk mijn gezondheid volledig herwon ben ik de koning te rijk en heb ik nog maar één doel voor ogen: anderen helpen hetzelfde te realiseren.

Ik ervaar het helpen van anderen als mijn nieuwe levensmissie. Mijn eigen onderzoek, trainingen op het gebied van gezondheid, ziekte en alternatieve geneeswijzen lopen altijd al als een rode draad door mijn leven. Het aanschaffen van de benodigde apparatuur en het hiermee leren werken om vervolgens mijn eigen praktijk te starten was dan ook onvermijdelijk! Sinds de oprichting van ‘Herstart je gezondheid’ leg ik en mijn collega’s ons volledig toe op mijn grootste passie, het onderzoeken van, informeren over, en effectief behandelen van gezondheidsproblemen, zodat onze cliënten, net als ikzelf indertijd, de ware oorzaak van hun klachten kunnen traceren en hun gezondheid kunnen herstarten.

Maak vrijblijvend contact met mij voor meer informatie of een afspraak.

937502405