Page content

Is kanker is een schimmel?

Dit artikel gaat over kanker, de vorming van tumoren en de rol van Candida bij dit proces. Geen fijn onderwerp voor velen, dat begrijp ik, maar voor een ieder die met candida te maken heeft, is dit belangrijke informatie, zodat we ons zelf kunnen beschermen, want niemand anders zal het voor u doen. Kankertumoren worden beschouwd als een reactie van het lichaam. Tumoren zijn dus een reactie, maar er zijn vele soorten tumoren. Waarom worden deze door het lichaam gevormd?

Volgens de officiële standpunten is het zo dat een verandering in de neoplastische = nieuwvormende ontwikkeling van cellen en de vorming van een tumor uit zichzelf kan ontstaan, zonder dat dat men begrijpt waarom dit eigenlijk gebeurt. Het enige wat men eigenlijk doet om de oorzaak van kanker te verklaren, is constant het verband zoeken tussen trends in voeding en leefstijl, zoals eet- en rookgewoonten.

Vervolgens komt men tot de conclusie dat bepaalde stoffen of stressfactoren kunnen leiden tot vorming van tumoren in het lichaam. Men zegt dan: roken veroorzaakt kanker, of ongezond eten veroorzaakt kanker, of straling veroorzaakt kanker. Natuurlijk is het verband in de statistieken duidelijk en kunnen we niet ontkennen dat het verband bestaat. De toename van het aantal mensen dat rookt, ongezond eet en veel stresst en daarbij het toenemend aantal kankerpatiënten, vormen duidelijk het bewijs dat het lichaam reageert. Maar waarom?

Waarom dan vormt het lichaam een tumor op cellulair niveau, wat is de trigger: waarom doet het lichaam dit? Regulier zijn hier geen verklaringen voor. In de alternatieve geneeskunde wijst men naar voeding of stress en psychische oorzaken en energieën die het lichaam kunnen verstoren, maar nog steeds is er geen duidelijke verklaring waarom een tumor ontstaat en blijft groeien. Ik zal je in dit hoofdstuk in zeer gemakkelijke taal uitleggen wat de werkelijke oorzaak van kankertumoren is.

tullio simoncini

Dat is niet in twee zinnen uit te leggen, maar neem alstublieft de moeite om deze informatie te lezen,  begrijpen en helpen verspreiden. Dokter Tullio Simoncini is een oncoloog uit Italië. Een oncoloog is een dokter die gespecialiseerd is in de behandeling van kanker. Tien jaar geleden heeft dokter Tullio Simoncini  een revolutionaire ontdekking gedaan die de hele ‘kankerindustrie’ compleet op zijn kop kan gaan zetten.

Vervolgens heeft hij een behandelmethode ontwikkeld die 99% van alle tumoren binnen enkele weken laat verdwijnen. Nee, dit is geen wonder! Aan het eind van dit artikel zullen alle stukjes van de puzzel ook voor u op zijn plaats vallen. Wanneer u de oorzaak van de vorming van tumoren erkent, blijkt de oplossing voor het elimineren van tumoren veel makkelijker dan gedacht.

Volgens Dokter Tullio Simoncini is het vanuit microbiologisch oogpunt namelijk zo goed als altijd de candidaschimmel die aan de basis staat van elke vorm van kanker.

In mijn film ‘Candida – bron van ziekte’ ,  op de website en dit boek hebt u kunnen lezen dat candida een schimmel is die wij allemaal in onze darmen bij ons dragen. Door een verkeerde voeding en leefstijl kan die in de bloedbaan terecht komen waar hij van nature absoluut niet hoort. Van daaruit kan hij zich in diverse organen gaan nestelen. We spreken dan van een chronische candida-infectie of candidiasis.

Door mij en vele anderen is dit simpelweg afgekort tot ‘het hebben van candida’. Mensen die zich bezig houden met dit fenomeen en zich zoals ik specialiseren in de oorzaken van candida, voeding, medicatie, vaccinaties, stress, straling en meer, begrijpen de omvang van het candidaprobleem als geen ander. Op dit ogenblik leeft meer dan 20% van de westerse bevolking met de gevolgen die onze leefstijl heeft op deze candidaschimmel. Candida heeft namelijk veel symptomen.

Candida kan jaren sluimeren totdat het echt begint op te vallen dat u niet ‘gezond’ bent. Het kan soms tientallen jaren duren voordat organen de tumoren beginnen te vormen. Besef dat het probleem gigantisch is!  Naar schatting heeft twintig procent van de Nederlandse bevolking op dit moment een chronische candida-infectie.

Dit betekent, dat alleen in Nederland al 3 miljoen mensen met een schimmelinfectie in hun bloed rondlopen, een sluipmoordenaar waar de reguliere geneeskunde NIETS van wil weten. Het is een probleem dat uw leven soms heel snel, maar soms ook tientallen jaren beetje bij beetje doet aftakelen. Het gaat zo langzaam en onopvallend, dat de ernst van dit probleem en de gevolgen ervan totaal onderschat worden.

 

 

tumor kanker candida

Hoe ontstaat een tumor? 

Om te begrijpen hoe een tumor ontstaat moet u eerst begrijpen hoe het immuunsysteem werkt. Het lichaam werkt op twee manieren: het kan de lichaamstemperatuur (koorts} verhogen om het bacteriën en virussen onaangenaam en moeilijk te maken om te overleven èn het werkt met rode en witte bloedcellen. Het zijn de witte bloedcellen die deel uitmaken van het immuunsysteem.

Hoe helpen deze om indringers te verdelgen? Wanneer een witte bloedcel een pathogeen/ziekmaker tegen komt, blijft hij hier aan plakken en begint direct de ziekmaker in te kapselen. Hij eet als ware het ziekmakende organisme zoals een bacterie, schimmel of virus op en verteert hem. In de meeste gevallen sterft als gevolg hiervan de witte bloedcel. Als u een erge virus of bacteriële infectie hebt, kan dit soms lang duren.

Soms zelfs is het onmogelijk en kan een infectie de overhand krijgen met uiteindelijk de dood tot gevolg. Dat is iets waar we ons nu niet meer zo bewust van zijn, omdat dankzij antibiotica virusinfecties gemakkelijk onder de duim gehouden kunnen worden. Tweehonderd jaar geleden betekende een virusinfectie heel wat anders dan even naar de huisarts voor een kuurtje.

Goed, een virus of bacteriële infectie kan geen tumoren veroorzaken maar een schimmel kan dat wel. Om precies te zijn: het is niet de schimmel zelf die de tumor vormt, maar het lichaam. Een tumor is een reactie van het lichaam.

Waarom gebeurt dit? Wanneer de candidaschimmel zich begint te nestelen in onze organen treedt er in eerste instantie een normale immuunreactie op. Witte bloedcellen vallen de candidaschimmels aan en eten ze op. Dit kan heel lang, lees jaren en soms tientallen jaren zo door gaan.

U hebt dan een constante strijd tussen de witte bloedcellen en de schimmels. Pas wanneer de schimmels dermate de overhand krijgen en de schimmelkolonies in de organen te groot worden, zet het lichaam zijn laatste redmiddel in. Het begint een nieuw soort weefsel te vormen om de schimmelkolonies in te kapselen en te isoleren om verdere verspreiding van de schimmelinfectie te voorkomen: de tumor is geboren.

Hoe snel het lichaam dit doet, hangt af van vele factoren, waaronder ook erfelijke factoren. Geen lichaam is hetzelfde en soms gebeurt het vanaf het begin van de schimmelinfectie binnen een paar maanden of soms na tientallen jaren en in uitzonderlijke gevallen helemaal niet. De patiënt sterft uiteindelijk aan andere co-infecties als gevolg van jarenlange verzwakking van het immuunsysteem door de candida.

Dit is bijvoorbeeld de reden dat ouderen extra gevoelig zijn voor virussen, zoals het griepvirus en een simpel virus kan soms dodelijke gevolgen hebben. Dit is compleet in strijd met het concept dat hoe ouder u wordt, hoe completer uw immuunsysteem wordt , omdat u na elke infectie meer antistoffen in uw bloed opbouwt en uw lichaam traint, elke keer dat u ziek wordt, om hier zo snel mogelijk vanaf te komen.

Mijn eigen visie is dan ook dat candida doodsoorzaak nummer 1 is. Het is onvoorstelbaar wat voor een schade deze ellendige schimmel, die we al duizenden jaren bij ons dragen, kan veroorzaken onder andere ook door het lekmaken van de darm. Ik heb geprobeerd met informatie op deze website, mijn boek en mijn film ‘Candida – bron van ziekte’ –  een begin te maken met het begrijpen van hoe candida werkt en wat de gevolgen zijn.

Het is zo dat een heel groot deel van de chronische aandoeningen en ziekten hun oorsprong vinden in een door candida veroorzaakte lekkende darmprobleem. Het lichaam vormt een tumor als laatste redmiddel om de schimmelinfectie de baas te worden. Wanneer een candida ‘kolonie’ te sterk wordt in een van de organen zal het lichaam in de meeste gevallen vroeg of laat uiteindelijk reageren door weefsel om de infectie heen te vormen als een laatste poging hem onder controle te krijgen.

En meestal lukt dit ook! U moet beseffen dat mensen in hun leven tientallen keren succesvol tumoren vormen zonder dit te weten en dat deze, indien succesvol, vanzelf verdwijnen. Het gaat echter mis wanneer zelfs dit laatste redmiddel onvoldoende blijkt te werken en zowel de schimmelkolonie als de tumor blijven groeien, groeien en groeien.

kanker is een schimmel candida tumor

Links een foto van een doorsnede van weefsel met kankertumoren. De witte plekken zijn de plekken waar u de candida in de hoogste concentratie zal vinden. De witte plekken zelf zijn niet 100% candida maar dus deels door het lichaam zelf gevormde kankercellen. Rechts ziet u een laboratoriumkweek van zuiver candida albicans geïsoleerd uit ontlasting. Zoek de verschillen!

Het inmiddels sterk verzwakte immuunsysteem is nu steeds minder in staat om de candidaschimmel ook in andere organen onder controle te houden. Met als gevolg dat uiteindelijk ook op andere locaties in het lichaam tumoren worden gevormd – tenzij u voor die tijd overlijdt – om de schimmelinfecties te isoleren.

Dit is wat men uitzaaiingen noemt, wat eigenlijk een fout woord is. Het woord uitzaaiingen suggereert dat het begin van tumor 2 voortkomt uit tumor 1, zoals in een besmetting. Deze theorie is nooit bevestigd; er is geen enkel bewijs gevonden dat een tumor zelf besmettelijk is, omdat dit ook niet het geval is. Het is ook niet zo dat als u bloed krijgt van iemand met kanker, u zelf ook kanker krijgt. Althans, niet in directe zin.

Natuurlijk komt met het bloed ook candida mee, maar een gezond immuunsysteem hakt deze candida in no time in de pan. Wetenschappelijk is er geen juist onderbouwde verklaring waarom ‘uitzaaiingen’ ontstaan. De werkelijke reden is dat de candida die in 1e instantie tumor 1 vormde op dat moment al lang aanwezig is in de rest van het lichaam.

Wanneer de situatie pas echt uit de hand loopt en het lichaam zijn laatste redmiddel inzet, ontstaat het gevaar dat op relatief korte termijn – maanden/jaren –  de vorming van een tumor ook op andere plekken in het lichaam gaat gebeuren.

doodsoorzaken nederland

Candida krusei, candida parapsilosis, candida glabrata, candida tropicalis zijn allemaal verschillende mutaties van candida albicans, die ontstaan wanneer de candida zich aan verschillende omstandigheden aan moet passen in het lichaam. Verschillende omstandigheden en immuunreacties lokken ook vele verschillende typen tumoren uit en geen mens is hetzelfde.

Het is ook waar dat sommige mensen genetisch gezien een grotere aanleg hebben tot de vorming van tumoren dan anderen. Dit is ook wetenschappelijk bewezen. Uw genen, die als het ware de handleiding voor de processen in uw lichaam bevatten, bepalen voor een deel wat de reactie zal zijn op langdurig aanhoudende schimmelinfecties. Het is dus NIET zo dat u genetische aanleg hebt om kanker te krijgen en u dus van te voren vast kan stellen dat u geen lang leven zal hebben.

Absoluut niet, het geeft alleen aan hoe groot de kans is dat er tumoren worden gevormd, indien candida zich in uw organen gaat nestelen. Ik kan nog lang doorgaan over de verschillende type tumoren die er zijn en het verband gaan aantonen tussen de erkende oorzaak van kanker en candida. maar als u zich net zoals ik bewust wordt van wat candida eigenlijk is, zal het niet moeilijk zijn om ZELF de conclusies te gaan trekken en ‘the bigger picture’ – het grotere plaatje –  te zien.

Image32

Want roken leidt niet tot kanker, omdat tabaksrook kanker in uw longen veroorzaakt. Nee, het zijn de vele gifstoffen in de tabaksrook die uw immuunsysteem verzwakken waardoor candida zijn kans kan grijpen om in de bloedbaan terecht te komen en vervolgens in uw lever of uw longen voor een overmatige groei met tumorvorming kan zorgen.

Het zijn niet de suikers die kanker veroorzaken. Nee, overmatige suikerconsumptie leidt tot candida in het bloed, wat weer leidt tot kanker. Het zijn niet de radioactieve straling, de gifstoffen in het eten en het drinken of andere immuniteitverstorende stoffen die leiden tot kanker.

Nee, het zijn deze stoffen die het immuunsysteem verzwakken met als gevolg een candida-infectie die uiteindelijk in een aantal gevallen leidt tot vorming van tumoren. En bij de ene mens is dit binnen een paar jaar, bij de ander na 30 jaar, bij nog weer anderen helemaal nooit. Want kanker is een reactie van uw lichaam op candida. Er is trouwens al tientallen jaren een relatie tussen kanker en candida aangetoond.

Namelijk dat bij 85% tot 95% van de onderzochte terminale patiënten candida in het bloed is aangetroffen. Daarbij gaat de reguliere geneeskunde er tot op heden vanuit dat candida in het bloed een gevolg is van een sterk verzwakt immuunsysteem, dat veroorzaakt wordt door candida. Maar in werkelijkheid is het juist andersom. Het begint allemaal met 1. een verzwakking van het immuunsysteem, waardoor 2. candida zijn kans grijpt, waardoor 3. het lichaam uiteindelijk reageert met de vorming van een tumor.

chemo kanker candida

Reguliere behandelingen verergeren candida. Er zijn 3 dingen die de reguliere geneeskunde doet om kanker te bestrijden. Daarvan is er eigenlijk maar  één relatief veilig, maar niet doeltreffend en dat is de tumor eruit snijden.

Hiermee wordt de hele tumorvorming verwijderd, de oorzaak echter wordt niet weggenomen. De kans is dan ook groot dat vroeg of laat ergens anders tumoren zullen worden gevormd in het lichaam. Methode twee bestaat uit de tumor bestralen met radioactieve straling. Deze straling doodt al het levende weefsel inclusief de candida en de door het lichaam gevormde tumorcellen.

Deze methode is nog gevaarlijker dan snijden, omdat het erg moeilijk is ALLEEN de tumor te bestralen, omdat de straling ook al is die zeer goed richtbaar, wel uw hele lichaam penetreert en u dus onvermijdelijk ook gezond weefsel boven en onder de tumor beschadigt.

Vervolgens moet uw lichaam zelf al deze dode cellen afbreken wat veel energie kost van uw immuunsysteem waardoor de candida het in andere plekken in het lichaam weer makkelijker krijgt. Methode 3 is chemotherapie. Oorspronkelijk uitgevonden om kanker aan te pakken die niet weggesneden of bestraald kon worden zoals bloedkanker.

Chemokuren veroorzaken extreem veel en heftige bijwerkingen. Er wordt dan via een infuus een chemische cocktail van zeer agressieve celdodende middelen in de bloedbaan gebracht die de tumor van binnenuit aanvallen. Het nadeel is echter dat overal in het lichaam ook veel gezonde cellen schade ondervinden. Chemo maakt alles eigenlijk alleen maar erger en de kans dat uw lichaam de gevolgen van chemo EN de candida -infectie op lange termijn overleeft, is erg klein.

Vaak wordt ook nog een combinatie van bovenstaande middelen gebruikt. Laten we schieten met hagel op het lichaam, misschien raken we wel wat kankercellen! Het is bespottelijk om te zien hoe cijfers verdraaid worden. Wist u dat men spreekt over genezing van kanker door chemo wanneer mensen 5 jaar na de behandeling nog leven, ongeacht of mensen dan nog kanker hebben of niet? Wanneer een patiënt terminaal is en dankzij reguliere behandelmethoden 5 jaar later nog leeft, gaat hij de boeken in als succesvol behandeld. Dit vertekent het beeld van de succesratio van conventionele behandelmethoden, die al niet best is  en in werkelijkheid dus nog veel lager is.

Terwijl de behandeling van een tumor zo simpel kan zijn! Dokter Tullio Simoncini heeft een zeer doeltreffende behandelmethode tegen tumoren ontwikkeld, waarover in het boek ‘Kanker is een schimmel‘ is geschreven.

Volgens hem is de enige manier om schimmels effectief te doden zonder dat er resistentie kan ontstaan het verhogen van de PH – waarde waardoor het lichaam en het bloed minder zuur worden. Schimmels kunnen namelijk alleen gedijen in een licht zure omgeving en zullen sterven bij een meer basische omgeving.

Dit is ook de reden dat ik – als een van de weinigen – tijdens mijn Candida Totaal Plan aandacht besteed aan het vermijden van de sterkst verzurende voedingsmiddelen, zoals varkensvlees – en natuurlijk suiker – wat trouwens de basis is van de zeer succesvolle eeuwenoude Ayurveda geneeskunst.

Want het is niet alleen suiker die de candida in stand houdt, hij moet ook een omgeving hebben waar hij in kan overleven. Echter de granen- en suikerconsumptie verzuurt het lichaam dermate, dat dit zowel een milieu creëert waarin de candida kan overleven als een voedingsbodem voor de candida zelf.

Hoe eenvoudig en extreem doeltreffend kanker behandeld kan worden en al jaren gedaan wordt door Dr. Tullio Simoncini is werkelijk verbazingwekkend en hij verdient hiervoor, als je het mij vraagt, de nobelprijs. Een oplossing van natrium bi-carbonaat ook bekend als baking soda / bakpoeder/bakzout wat een sterk ontzurende werking heeft, wordt met een lange naald direct in de kern van de tumor gespoten. Snijden is dus niet nodig.

Doordat de candidakolonie in het binnenste van de tumor sterft, zal de tumor binnen enkele weken verdwijnen. Op plekken waar men niet goed bij kan komen of waar veel uitzaaiingen zijn, wordt de bi-carbonaat oplossing in de slagaders gespoten die leiden naar het orgaan en de tumor. Zelfs bloed- en botkanker kunnen effectief behandeld worden met intraveneuze bi-carbonaat, wel kan het dan weken tot maanden duren voordat de patiënt volkomen genezen is van de kanker.

Maar nog steeds is dit niets in vergelijking met het vaak jarenlange en weinig succesvolle behandeltraject van de reguliere geneeskunde door middel van chemokuren en bestraling. Als u iemand kent met kanker en diens artsen willen die persoon helpen met chemo of bestraling, stuur hem / haar  dan alsjeblieft dit artikel toe !

Want ook al kan het behandelen van kanker zo gemakkelijk zijn, als er eenmaal chemo door het systeem is gespoeld, dan is de schade niet te overzien en kan het heel snel achteruitgaan. Dan is behandelen met bi-carbonaat zelfs een uitdaging.

boek-kanker-schimmel

Ik prijs de behandeling van Dokter Tulio Simoncini, alhoewel ik inmiddels andere en ook preventieve middelen weet om nog makkelijker dezelfde resultaten te behalen dan met bicarbonaat.  In principe blijft ook dat een symptoombehandeling. Een tumor is het uiteindelijke resultaat van een langdurige candidainfectie in de organen; het is een symptoom, een gevolg van een oorzaak, een reactie van het lichaam.

Dat dit effectief te behandelen valt, is voor de geneeskunde een grote sprong vooruit. Vroeg of laat kunnen ze de successen die met deze methode behaald worden niet meer ontkennen. Dit zal echter zeker nog tientallen jaren duren. De kankerindustrie is enorm groot en machtig en bi-carbonaat is niet patenteerbaar.

De gemiddelde behandeling  van een tumor met bi-carbonaat kost slechts 60 cent aan bi-carbonaat en is vaak al met 1 tot 3 behandelingen doeltreffend.

Vergelijk dit maar eens met de € 6884 die per patiënt door ziekenhuizen gerekend wordt voor het toedienen van een chemokuur.  De gemiddelde kankerpatiënt krijgt een 1e en 2e lijns chemokuur; dat wil dus zeggen 2x een kuur in enkele dagen per opname. Er rekening mee houdende dat de gemiddelde kankerpatiënt 2x een complete chemobehandeling ondergaat voordat hij geneest dan wel overlijdt, zijn we dus minimaal € 27.536 armer met zijn allen. Ja, met zijn allen!

Want het is niet de patiënt die de rekening betaalt; dat doet de verzekering. Al deze kosten worden op één hoop gegooid en gedeeld door het aantal verzekerden, die hier gezamenlijk de prijs voor betalen. Het zijn de ziekenhuizen, chemofabrikanten en verzekeraars die hier megawinsten behalen Deze winsten beïnvloeden wellicht hun intenties om een betere en goedkopere behandelmethode te ontwikkelen.

Ik wil iedereen sterk aanmoedigen meer onderzoek te doen naar alternatieve behandelingen van kanker, zoals die met bi-carbonaat, intraveneuze vitamine C en in mijn ogen de meest waardevolle met MMS, daarnaast wil ik iedereen sterk op het hart drukken dat hoe succesvol een behandeling ook zal zijn, kanker een symptoom is. Een reactie van het lichaam op een uiteindelijk heel andere oorzaak: namelijk candida.

Kijk dan nog verder en besef dat candida nog eens wordt getriggerd en in stand gehouden door andere specifieke oorzaken. Veel mensen weten dit niet en negeren daarom de symptomen die zich al vele jaren van tevoren openbaren: zoals schimmelinfecties op de huid en in de slijmvliezen, chronische vermoeidheid en vele andere symptomen van candida die u terugvindt in de candida zelftest op mijn website. Dokter Tullio Simoncini zegt dus niet dat candida gegarandeerd tot kanker leidt, maar wel dat candida gegarandeerd de oorzaak is van kanker.

En mocht u nu weten dat u een candida- infectie hebt, denk dan niet: Ach wat maakt het uit, mocht mijn lichaam ooit overgaan tot de vorming van tumoren, dan ga ik die gewoon behandelen met bi-carbonaat,want in de toekomst zullen veel meer klinieken dit vast wel gaan gebruiken. Ook al is het effectief, als u vervolgens niet óók uw leefstijl aanpast, is het dweilen met de kraan open en is het een kwestie van tijd dat het weer mis gaat.

Dat gebeurt pas op het moment dat u inziet dat het de manier waarop wij nu leven is die ons ziek maakt

U moet snappen dat alle rommel die wij consumeren, de gifstoffen in ons eten, straling in onze broekzak en in onze woningen, de extreme overconsumptie van suiker en koolhydraten leiden tot candida en hoe wij die dus  in stand houden. De oplossing van kanker ligt niet alleen in de beste behandelmethode, maar vooral in uw leefwijze en het herkennen van de symptomen van candida. Ga hiermee aan de slag, lang voordat het lichaam überhaupt moet overgaan tot de vorming van tumoren. Hiervan moet uzich in deze tijden heel bewust zijn!

U moet u heel bewust zijn van wat u wel en niet moet eten, want als u het laat afhangen van de overheid of de voedingsindustrie voordat er veranderingen komen, dan kunt u wachten tot u een ons of 150 kilo weegt en uw lichaam bezwijkt door de vele jaren van terreur. Ik ben zelf jaren ziek geweest door candida. Hardnekkig als het is, blijft het door mijn voedingspatroon af en toe terugkomen en ik weet als geen ander wat ik hier tegen moet doen. Dat lukt ook steeds zonder problemen.

Echter permanent mijn leven ‘beteren’ blijkt zelfs voor mij extreem moeilijk en dit zal voor de komende generatie nog VEEL moeilijker worden. Omdat wanneer u lang gezond en candida-vrij wil blijven, u zich eigenlijk compleet moet afkeren van hoe onze huidige maatschappij in elkaar steekt en wat normale voeding- en leefstijlgewoonten zijn. Ik ben nog maar 26 jaar oud en ben in een totaal andere wereld opgegroeid dan de gemiddelde persoon die dit zal lezen.

Ik ben opgegroeid in het tijdperk waarin het normaal was dat kinderen het brood wat ze van papa en mama mee naar school kregen weggooiden en verruilden voor snoep en frisdrank wat op elke school overvloedig aangeboden wordt. Voor mij persoonlijk is het erg moeilijk werkelijk ‘gezond’ te leven. Ik ben net zoals alle andere jongeren gewend geraakt aan de zoete verleidingen, de gemakkelijke happen.

Groente is smerig en koekjes zijn lekker; bruinbrood of witbrood, makkelijke keuze toch: witbrood is veel lekkerder. En ‘s avonds eten we het liefst dikke lappen vlees vol antibioticaresten. Dit eetpatroon vol suiker en snelle koolhydraten is enorm verslavend en houdt ons bijna allemaal in de tang en als u dat ontkent, dan wordt het hoog tijd dat u uw ogen opent.

kennis is macht

Kennis is macht en dit werkt twee kanten op: 1. mensen onwetend houden maakt ze kwetsbaar, afhankelijk en gemakkelijk te manipuleren; 2. verandering begint pas echt, als u wat met de opgedane kennis dá½€et. Help alsjeblieft mee met het verspreiden van deze informatie en help anderen, want hoe meer mensen EISEN dat voedingsfabrikanten rekening houden met onze gezondheid, hoe meer ze dit zullen doen.

Tien jaar geleden had geen enkele supermarkt biologische groenten en vlees en nu heeft ELKE supermarkt zelfs de Lidl en de Aldi dat wel, omdat meer en meer mensen zich bewust worden van de gevaren in onze voeding. Hoe mooi dit ook is, ga niet zitten wachten tot de oplossing uit een andere hoek komt.

Wat u in uw mond steekt bepaalt u zelf. Of u zich laat vaccineren bepaalt u zelf, of u allemaal risicovolle stralingsbronnen zoals wifi en dect, waarvan we geen enkel besef hebben wat dit op lange termijn met ons doet in huis haalt, bepaalt u zelf. Of u uw candida negeert of aanpakt, bepaalt u zelf. Net zoals alle gevolgen hiervan uiteindelijk voor niemand anders dan u zelf zullen zijn.

 

 

 

 

 

Praktijk: Herstartjegezondheid.nl

 

 

Leuk artikel? Stem!
[Total: 28 Average: 4.4]

 

 

(medische disclaimer)

937502405