Page content

Oorzaak ME / chronisch-vermoeidheidssyndroom

Artsen weten niet precies wat ME / CVS is. Eigenlijk is het een verzamelnaam voor een groot aantal klachten waarvoor de medische wetenschap tot nu toe nog geen duidelijke verklaring heeft. Het is dan ook geen ziekte, maar een syndroom.

Bekend is dat er al zo’n veertig jaar in toenemende mate in de medische literatuur verhalen te vinden zijn van zeer langdurige en ernstige chronische vermoeidheid, meestal bij jongere menchronisch vermoeidheidssyndroom candidasen die voorheen volkomen gezond waren en vaak nadat ze een ontsteking hadden gehad, zoals een keel- , mond- of oorontsteking. Omdat de meesten over een grote verscheidenheid aan wisselende klachten wat betreft hun spieren en hun hersenfuncties vertelden, raakte gaandeweg de naam ME (myalgische encefalomyelitis) in zwang.

candida

Aanvankelijk werden dit soort klachten meestal toegeschreven aan stress of een burn-out. De meeste patiënten belanden daarom in het psychische behandelcircuit, waar ze meestal niet opknapten. Begrijpelijk? Zeker, omdat een normaal laboratoriumonderzoek geen afwijkingen kan aantonen. Aan de buitenkant lijkt er weinig mis te zijn: de patiënten zien er over het algemeen gezond uit.

Maar als de moeite genomen wordt om goed naar de patiënt te luisteren, is het misschien toch niet zo begrijpelijk: de meeste van deze patiënten zijn niet gestresst geraakt voordat ze chronisch vermoeid werden, maar juist doordat ze chronisch vermoeid werden! Langzaamaan werd duidelijk dat er weldegelijk een nieuwe aandoening bestond en omdat er geen ontstekingen in het centrale zenuwgestel werden gevonden werd de naam aangepast naar ‘’chronisch vermoeidheids syndroom’’.

Soms wordt er beweerd dat CVS iets anders is dan ME of zegt men dat ME een verder gevorderd stadium van CVS is. Dit is helaas achterhaald. We praten hierover één en hetzelfde. CVS, ME, Fibromyalgie en MS hebben aan de basis allemaal of candida klachten of herpes, epstein-barr (pfeiffer). In de medische literatuur wordt op dit moment vooral gesproken over ‘CFIDS’, de Engelse afkorting van de aandoening. Bij de leek is de naam ‘ME of chronisch vermoeidheid syndroom’verreweg het meest ingeburgerd.

Wat de wetenschap helaas nog niet inziet, is dat ME en CVS simpelweg de gevolgen zijn van chronische infecties. De term PVS is ook wel eens wat voorbij komt hollen. Dit staat voor postviraal syndroom, waarmee de chronische vermoeidheidsklachten bedoeld worden die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een virusinfectie.

Deze term wordt sinds het laatste wereldcongres dat in 1999 is gehouden niet meer gebruikt maar ook virussen zoals de griep en pfeiffer kunnen volgens de medische wetenschap aanleiding zijn voor CVS en ze zorgen altijd dat candida extra gaat woekeren en dan zit u met 2 infecties die elkaar voeden.  De algemene naamgeving is nu ME/CVS. Helaas is er tot nu toe geen test voorhanden die onbetwistbaar uitsluitsel kan geven over de diagnose ME/CVS. De Candida zelftest op mijn site helpt je wel op weg.

De diagnose wordt vooralsnog gesteld door uitsluiting van andere aandoeningen en het voldoen aan de symptomen. Ik vind dit een zeer kwalijke zaak, omdat mensen de deur worden gewezen met iets wat, ook al is het zeer gecompliceerd, relatief simpel te behandelen is. Tot enkele jaren geleden was het denkbaar dat u als patiënt met ME/CVS min of meer als een neuroot werd beschouwd door artsen en/of uitkeringsinstanties die niet op de hoogte waren van het ziektebeeld.

ME/CVS-patiënten wisten elkaar te vinden en gingen tegengas geven via goed gedocumenteerde en bijzonder actieve patiëntenverenigingen, de ME/CVS-stichtingen die in diverse westerse landen zijn opgericht. Sinds het begin van de jaren ’90 wordt de nieuwe ziekte ME/CVS als zodanig erkend door de WHO (World Health Organisation).

In november 1995 werd in Brussel het eerste (medische) wereldcongres georganiseerd. Toen al werd duidelijk dat de medische wereld op zoek was naar andere dan alleen psychische verklaringen voor deze ingrijpende en raadselachtige ziekte, die de westerse wereld in rap tempo aan het veroveren was. Helaas is nooit de link gelegd met ons snel veranderende dieet en enorme toename van medicijn- en antibioticagebruik bij zowel mens, als onze veestapel.

In september 1999 volgde het tweede wereldcongres. De grote oorzaak van ME/CVS is nog altijd niet gevonden, echter recente studies tonen aan dat 80 procent van de ME/CVS-patiënten een chronische candida-infectie blijkt te hebben. Er wordt niet erkend dat candida de veroorzaker is van ME/CVS, maar de band is wel erg nauw.

 postviraal syndroom candida

Als verklaring wordt gegeven dat mensen met CVS net zoals kankerpatiënten extra vatbaar zijn voor candida terwijl het in mijn ogen juist andersom is. Het zou mij dan ook niet verbazen als candida Aabicans (schimmelinfectie) op korte termijn als een van de oorzaken van ME/CVS zal worden erkend en dan kunnen we eindelijk hopen op een serieuze behandeling in het reguliere circuit.

Op het laatste ME/CVS-congres werden tot mijn niet geringe vreugde diverse wetenschappelijke onderzoeken gepresenteerd over de overgevoeligheid voor bepaalde soorten voedsel en de (neurologische) gevolgen hiervan bij de onderzochte ME/CVS-patiënten.

De invloed van koolhydraatrijk voedsel (suikerrijk) was bij het eerste congres helemaal niet aan bod gekomen. Nu is bekend (officieel) dat dit soort voedsel ons moe kan maken, ook al is de link met candida nog steeds niet erkend, ze zijn weer een stapje verder.

Het voedsel zelf is volgens hun ook niet het probleem, want er zijn heel veel gezonde mensen die hetzelfde eten zonder klachten. En in zekere zin is dit juist want het probleem is wat uw lichaam, en dan bedoel ik de organismen die in uw lichaam leven zoals de candida met het voedsel doet.

Het is een kwestie van tijd, totdat de artsen officieel candida erkennen als ziekmakend en als de oorzaak van het grote ME/CVS- mysterie. Wel kan ik u met zekerheid zeggen dat dit zo lang mogelijk gerekt zal worden. Alle ME/CVS-patiënten zullen dus baat hebben bij een anti-candida-dieet!

Veel van deze patiënten blijken ook, als men weet waar men moet zoeken, aantoonbare voedselovergevoeligheden te hebben verworven. Een overmaat aan candida in de darmen zorgt ervoor dat er in toenemende mate meer afvalstoffen in de darmen terecht komen. Deze afvalstoffen komen daardoor in te grote hoeveelheden in het bloed terecht. Hierdoor wordt een verhoogd beroep gedaan op het immuunsysteem. De patiënt wordt hyperreactief, overgevoelig en moe. In de Verenigde Staten is het fenomeen candida een veel minder groot taboe dan hier.

Amerikaanse onderzoeken wijzen keer op keer uit dat bij zeker 70 procent van de patiënten met ME/CVS een overmaat aan candida-gisten/schimmels in het bloed aanwezig is. En om u bij een zogenaamde ongeneeslijke ziekte neer te leggen, nee dat is doodzonde. Naar mijn mening is ME/CVS simpelweg een symptoom van candida en is dit zeker te genezen en dat heb ik in de praktijk ook zien gebeuren.

Ik wens alle patiënten met candida/ME/CVS veel succes toe bij hun gevecht om terug te keren naar een beter energieniveau.

Heel veel patiënten gingen u met succes voor. Vertrouw op uw eigen kracht en vergeet nooit: iedereen, jong of oud, kan met de juiste voeding en met voedingssupplementen genezen van candida, hoe lang u er ook al mee rondloopt. Kent u andere mensen met ME / CVS, wijs ze dan op het feit dat dit binnen de natuurgeneeskunde allang geen mysterieuze aandoening meer is maar het resultaat van een chronische candida-infectie.

Bezoek ook eens de website van mijn praktijk. Ik kan daar makkelijk en snel een accurate diagnose stellen en als het candida is kan ik u er snel, zonder dieet vanaf helpen.

 

 

 

 

Praktijk: Herstartjegezondheid.nl

 

 

Leuk artikel? Stem!
[Total: 7 Average: 4.6]

937502405